Tiếng Việt | English

22/07/2015 - 10:57

Chăm lo, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tỉnh Long An vừa tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác hội 6 tháng đầu năm. Trưởng ban công tác phía Nam, Hội LHPN Việt Nam - Nguyễn Thị Kiều Oanh; Phó Chủ