Tiếng Việt | English

15/06/2018 - 10:16

Cục Hải quan tỉnh triển khai nhiều nghị định, thông tư mới

Ngày 14/6/2018, Cục Hải quan (HQ) tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định 59/2018/NĐ-CP, Nghị định 69/2018/NĐ-CP và Thông tư 38/2018/TT-BTC, Thông tư 39/2018/TT-BTC cho hơn 60 cán bộ, công chức cơ quan và 180 doanh nghiệp làm thủ tục xuất, nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn.

Đại diện Cục Hải quan tỉnh giới thiệu những nội dung quan trọng của Nghị định 59/2018/NĐ-CP và Thông tư 39/2018/TT-BTC

Đại diện Cục Hải quan tỉnh giới thiệu những nội dung quan trọng của Nghị định 59/2018/NĐ-CP và Thông tư 39/2018/TT-BTC

Đại diện Cục HQ tỉnh giới thiệu những nội dung quan trọng của Nghị định 59/2018/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP, ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật HQ về thủ tục HQ, kiểm tra, giám sát, kiểm soát HQ và Thông tư 39/2018/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC như phân tích, phân loại mã số hàng hóa, trị giá hàng xuất, nhập khẩu, thu, nộp lệ phí,... Qua đây, các doanh nghiệp nắm bắt được những quy định của Nghị định 59 và các thông tư hướng dẫn đối với thủ tục khai báo HQ, xác định trước mã số hàng hóa, kiểm tra sau thông quan,... Các nghị định, thông tư này sẽ giúp doanh nghiệp chủ động trong việc xây dựng kế hoạch xuất, nhập khẩu, tránh được những sai sót trong quá trình làm thủ tục HQ, khai sai mã số hàng hóa, dẫn đến vi phạm pháp luật về HQ./.

Song Hồng

Chia sẻ bài viết