Tiếng Việt | English

05/07/2015 - 08:34

Hội nghị cấp cao Mê Công - Nhật Bản lần thứ 7 thông qua Chiến lược Tokyo 2015

Ngày 4-7, tại Tokyo (Nhật Bản) đã diễn ra Hội nghị Cấp cao Mê Công - Nhật Bản lần thứ 7 với sự tham dự của lãnh đạo các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam và Nhật Bản. Đoàn Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ