Tiếng Việt | English

13/10/2015 - 17:16

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI

Huy động tối đa nguồn lực để đưa Quảng Nam trở thành một trong những trung tâm du lịch, thương mại và dịch vụ tài chính lớn của cả nước

Sáng 13/10, tại thành phố Tam Kỳ, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 chính thức khai mạc với sự tham dự của 349 đại biểu thay mặt cho hơn 60.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng dự và chỉ đạo Đại hội.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam trình bày tại Đại hội khẳng định những thành tựu to lớn mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Nam đạt được trong 5 năm qua trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân mỗi năm tăng 11,5%; tổng thu ngân sách, tổng vốn đầu tư phát triển xã hội năm 2015 đều tăng gấp đôi so với năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm 3%. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường và đổi mới, Nghị quyết Trung ương 4 Khóa 11 “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai sâu rộng.
Báo cáo cũng chỉ rõ, kinh tế tăng trưởng chưa đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đã đề ra, nguồn lực dành cho đầu tư phát triển còn hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với cả nước; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác cán bộ còn một số mặt chưa đáp ứng nhiệm vụ chính trị.
Mục tiêu trọng tâm của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam trong nhiệm kỳ 2015- 2020 là tạo bước chuyển mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, phát huy dân chủ, truyền thống cách mạng bản sắc văn hóa, huy động mọi nguồn lực và tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư để phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; bảo đảm quốc phòng an ninh; chú trọng công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, phấn đấu đến năm 2020 Quảng Nam trở thành tỉnh khá của cả nước...

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Nam đạt được trong 5 năm qua, đồng thời, gợi mở một số định hướng phát triển kinh tế, xã hội mà Đảng bộ tỉnh Quảng Nam cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới.
Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, tại Đại hội này, các đại biểu cần thảo luận, phân tích kỹ những thuận lợi, khó khăn gắn với bối cảnh hội nhập quốc tế, nêu nguyên nhân những tồn tại hạn chế để khắc phục tồn tại khuyết điểm, đặt ra giải pháp cụ thể, xây dựng Quảng Nam phát triển bền vững hơn; tập trung xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong Đảng bộ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh: “Thứ nhất, cần tiếp tục chủ động huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, tạo sự liên kết kết nối giữa Quảng Nam với các trung tâm phát triển thuộc Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung và liên vùng duyên hải Nam Trung Bộ- Tây Nguyên. Tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng và phát huy hiệu quả cao hơn nữa các khu, cụm công nghiệp và làng nghề bảo đảm yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, trọng tâm là phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai; đưa Quảng Nam trở thành một trong những trung tâm du lịch, thương mại và dịch vụ tài chính lớn của cả nước”./.

Thanh Hà/VOV - Miền Trung 

Chia sẻ bài viết