Tiếng Việt | English

30/12/2020 - 15:42

Ngành Tuyên giáo hoàn thành nhiều việc mới và khó

Năm 2020, ngành Tuyên giáo hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn, đa dạng, có nhiều việc mới và khó, với chất lượng, hiệu quả được nâng lên rõ rệt.

Sáng nay (30/12), tại Quảng Ninh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 diễn ra sáng 30/12

Báo cáo kết quả công tác tuyên giáo năm 2020, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông cho biết, thích ứng với tình hình thực tiễn, nhất là tác động của đại dịch Covid-19, ngành Tuyên giáo đã phát huy tinh thần chủ động nắm tình hình, phát hiện, tham mưu Ban Bí thư và cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch; thông tin tin tuyên truyền kịp thời, toàn diện các sự kiện chính trị lớn của đất nước, các lĩnh vực KT-XH, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trong đó, nổi bật là các nhiệm vụ phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.


Các đại biểu dự hội nghị

Ông Võ Văn Phuông nhấn mạnh, trong bối cảnh Covid-19, Ban Tuyên giáo các cấp đã tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo công tác tuyên truyền và tổ chức hoạt động kỷ niệm thành công, linh hoạt, sáng tạo, có lúc phải điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới nhưng vẫn đảm bảo sự đa dạng, sinh động, thu hút sự quan tâm và nhận được sự đánh giá cao của xã hội, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng rộng khắp, tạo bầu không khí chính trị xã hội tích cực, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Nhìn lại kết quả công tác tuyên giáo trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, vượt qua những khó khăn, thách thức, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy, ngành Tuyên giáo đã hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn, đa dạng, có nhiều việc mới và khó, với chất lượng, hiệu quả được nâng lên rõ rệt; một số mặt đạt chất lượng tốt, được ghi nhận và đánh giá cao.

Bên cạnh đó, thời gian qua, công tác tuyên giáo cũng còn một số hạn chế, trong đó, công tác thông tin, dự báo, nắm bắt và phản ánh những vấn đề bức xúc, những "điểm nóng" ở một số địa phương chưa sát, còn lúng túng, chậm đề xuất giải pháp xử lý tình huống mới phát sinh; công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện một số Nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo chưa được thường xuyên,...


Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm ngành tuyên giáo cần triển khai trong năm 2021

Qua 9 tham luận trình bày tại Hội nghị, các địa phương, bộ ngành đã chia sẻ nhiều cách làm hay, sáng tạo để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo.

Phát biểu kết luận, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nêu rõ, năm 2021 là năm đặc biệt ý nghĩa với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Ngành Tuyên giáo cần không ngừng đổi mới, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, chủ động, tích cực tham mưu để triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các thông tin quan điểm sai trái, thù địch; triển khai đồng bộ, hiệu quả các công tác tuyên truyền, báo chí - xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội, thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế... thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021 và tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ 2021-2026./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết