Tiếng Việt | English

24/06/2015 - 11:02

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 11 (khóa XI)

Quang cảnh hội nghị

Ngày 24-6-2015, Tỉnh ủy Long An tổ chức hội nghị cán bộ quán triệt Nghị quyết Trung ương 11 (khóa XI). Tham dự có các đồng chí Tỉnh ủy viên; Thường trực HĐND tỉnh; đại biểu chuyên trách Đoàn ĐBQH; trưởng, phó các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; báo cáo viên Tỉnh ủy; trưởng các hội quần chúng; hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; trưởng các khoa của Trường chính trị tỉnh; trưởng các phòng thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Thường trực và chánh văn phòng các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Hội nghị đã nghe đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Thanh Nguyên và đồng chí Trương Quang Phục- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt về mô hình tổ chức chính quyền địa phương; chủ trương đầu tư Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành; Phương hướng công tác nhân sự BCH Trung ương Đảng khóa XII; số lượng đại biểu và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết