Tiếng Việt | English

06/11/2015 - 10:34

Thái Lan: Phiếu bầu ứng cử viên được tính cho danh sách đảng

UB soạn thảo Hiến pháp Thái Lan thống nhất, mỗi cử tri chỉ có 1 phiếu bầu để bầu trực tiếp 1 ứng cử viên và số phiếu bầu này sẽ được cộng cho đảng của họ.

Trước đó, Ủy ban soạn thảo Hiến pháp dự kiến, mỗi cử tri chỉ có một lá phiếu để bầu trực tiếp một ứng cử viên; số phiếu của người chiến thắng không được cộng cho đảng của họ, chỉ số phiếu của những người thua cuộc mới được tính cho đảng đó.

Do đó, nhiều ý kiến phản đối cho rằng, hệ thống bầu cử này không công bằng với các cử tri của người giành chiến thắng, đặc biệt là những người chiến thắng áp đảo vì số phiếu bầu cao này không được cộng cho đảng của họ. Trong khi đó, số phiếu của những người không chiến thắng lại được tính cho đảng đó.

Chủ tịch Ủy ban soạn thảo Hiến pháp Meechai Ruchupan khẳng định một cử tri chỉ được bỏ phiếu một lần duy nhất. (Ảnh: Bankokpost).

Chủ tịch Ủy ban soạn thảo Hiến pháp Meechai Ruchupan khẳng định, hệ thống bầu cử phân chia hỗn hợp thành viên này đã được các thành viên Ủy ban soạn thảo nhất trí, một cử tri chỉ được bỏ phiếu một lần duy nhất.

Bằng cách lựa chọn một ứng cử viên, phiếu bầu này cũng được tính cho đảng của ứng viên đó. Ủy ban soạn thảo cũng đã quyết định, trong tổng số 500 nghị sỹ của Hạ viện, 350 nghị sĩ sẽ được bầu trực tiếp và 150 nghị sỹ thông qua danh sách đảng, trước đây tỷ lệ này là 400-100./.

Xuân Hùng/VOV - Bangkok 

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Thái Lanbầu cử