Tiếng Việt | English

23/02/2024 - 08:45

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động

Với tinh thần Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cùng quan điểm xuyên suốt “nghĩ thật, nói thật, làm thật, có hiệu quả thật, người dân được thụ hưởng thật”, năm 2024, HĐND tỉnh Long An tiếp tục chủ động thực hiện nhiệm vụ với tinh thần khát vọng, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của địa phương.

Năm 2023, HĐND tỉnh đã hoàn thành khối lượng lớn công việc, nhiều nội dung quan trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, đổi mới, hành động và hiệu quả trên các mặt công tác

Nhiều dấu ấn trong hoạt động của HĐND tỉnh

Thông tin từ HĐND tỉnh, năm 2023 - năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI cũng là năm giữa nhiệm kỳ 2021-2026 của HĐND tỉnh, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức chung nhưng cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân luôn đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực.

Trong thành tựu chung đó, HĐND tỉnh có nhiều đóng góp tích cực, quan trọng trong việc thể chế hóa và giám sát thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Năm 2023, HĐND tỉnh hoàn thành khối lượng lớn công việc, nhiều nội dung quan trọng, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, đổi mới, hành động và hiệu quả trên các mặt công tác, phấn đấu để đáp ứng ngày càng tốt hơn sự mong đợi của cử tri, nhân dân trong tỉnh.

HĐND tỉnh tổ chức 5 kỳ họp, ban hành 107 NQ quan trọng về phát triển KT-XH, hoạt động HĐND và kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương theo luật định.

Với sự lãnh đạo của Đảng đoàn HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng danh mục, chủ động phối hợp UBND tỉnh báo cáo, xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình HĐND tỉnh xem xét ban hành một số NQ về cơ chế, chính sách mới, đặc thù của địa phương như NQ về thí điểm cơ chế tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư phát triển KT-XH; thí điểm cơ chế hỗ trợ đầu tư đường trục ấp, liên ấp giai đoạn năm 2024-2025; về chính sách thu hút nhân lực ngành Giáo dục và Đào tạo,...

Sự ra đời của các NQ này không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tế, tạo động lực phát triển KT-XH mà còn có ý nghĩa rất lớn, mở ra hướng đổi mới tư duy và hoạt động của HĐND tỉnh theo tinh thần Đề án đổi mới, nâng cao trách nhiệm, chủ động, phối hợp, sáng tạo và hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ. Các NQ được ban hành, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan liên quan khẩn trương phối hợp cụ thể hóa NQ.

Qua triển khai cho thấy, các NQ cơ bản đi vào cuộc sống, mang lại lợi ích trước mắt và lâu dài, góp phần khai thác hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh của địa phương; tạo hành lang pháp lý quan trọng trong quản lý, điều hành; được nhân dân đồng tình ủng hộ cao, được chính quyền quyết tâm triển khai, thực hiện.

Năm 2023, HĐND tỉnh tổ chức giám sát 8 chuyên đề và thực hiện 6 phiên chất vấn, giải trình, đối thoại trực tiếp. Đặc biệt, tại Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu nhiệm kỳ 2021-2026 với 23 người được lấy phiếu tín nhiệm. Qua kết quả lấy phiếu tín nhiệm cho thấy, tất cả những người được lấy phiếu đều có mức tín nhiệm và tín nhiệm cao đạt từ 86% đến 100%.

Qua đó, giúp người được lấy phiếu tín nhiệm tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; đồng thời, cũng là cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ.

Bên cạnh đó, trong năm, HĐND tỉnh còn thực hiện nghiêm việc mở rộng dân chủ, lắng nghe ý tưởng, hiến kế từ nhân dân cũng như thực hiện hiệu quả hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn, thư.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều, để đạt những kết quả, dấu ấn nổi bật, HĐND tỉnh tập trung bám sát, tuân thủ sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, cấp trên và các quy định pháp luật; luôn quán triệt tư tưởng lấy dân làm gốc, gắn bó chặt chẽ, mật thiết, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và chịu sự giám sát của nhân dân.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh kế thừa, phát huy tốt các thành tựu, bài học kinh nghiệm từ các năm trước, đoàn kết, dân chủ, công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động; không ngừng cải tiến, đổi mới, xác định đổi mới, đột phá trước hết phải xuất phát từ tư duy nhạy bén và quyết tâm của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND; quan tâm đúng mức đến chất lượng đại biểu HĐND và tăng cường phối hợp, hợp tác hiệu quả với UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên quan.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024

Trong năm 2023, HĐND tỉnh tổ chức giám sát 8 chuyên đề và thực hiện 6 phiên chất vấn, giải trình, đối thoại trực tiếp tập trung vào các vấn đề quan trọng, bức xúc được dư luận xã hội, cử tri và đại biểu HĐND tỉnh quan tâm

Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn vào những hạn chế, Thường trực HĐND tỉnh cho rằng, hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh trong thực hiện, giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri và những nội dung cam kết sau trả lời chất vấn có việc chưa được đại biểu đôn đốc, theo dõi giải quyết kịp thời, đầy đủ; việc tham gia thảo luận cụm, tổ đại biểu đóng góp ý kiến các nội dung trình kỳ họp còn đại biểu vắng hoặc chưa mạnh dạn thảo luận, đóng góp xây dựng dự thảo NQ;...

Ông Mai Văn Nhiều cho rằng: “Việc nêu ra những hạn chế trên không phải để quy trách nhiệm mà qua đó có thể tìm ra những giải pháp giải quyết, xử lý hiệu quả nhất. Từ đó, HĐND tỉnh cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, bảo đảm các kiến nghị của cử tri được giải quyết kịp thời, thỏa đáng, gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của dân; bám sát các chủ trương, chính sách để nghiên cứu, đóng góp chuyên sâu vào các dự thảo, bảo đảm các quyết nghị khi ban hành được đi vào cuộc sống, cử tri và nhân dân đồng tình, hưởng ứng, cùng các cấp chính quyền triển khai, thực hiện hiệu quả”.

Năm 2024, HĐND tỉnh tập trung tổ chức tốt 2 kỳ họp thường lệ và các kỳ họp chuyên đề để thể chế hóa, triển khai, thực hiện kịp thời các chủ trương của cấp trên cũng như NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và quyết định các vấn đề quan trọng, cấp bách về KT-XH của địa phương, phối hợp triển khai hiệu quả các NQ của HĐND tỉnh.

Đồng thời, HĐND tỉnh triển khai, thực hiện chương trình giám sát trong năm 2024 với 3 chuyên đề giám sát của HĐND, 3 chuyên đề giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, 3 chuyên đề giám sát của các Ban của HĐND tỉnh và tổ chức thực hiện 2 phiên chất vấn, 2 phiên giải trình, 2 chương trình Đối thoại trực tiếp với các nội dung tập trung vào các vấn đề quan trọng, bức xúc được dư luận xã hội, cử tri và đại biểu HĐND tỉnh quan tâm.

Ngoài ra, năm 2024, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục chủ động phối hợp UBND tỉnh xây dựng, trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành thêm các cơ chế, chính sách mang tính đổi mới, đột phá để kiến tạo không gian và các động lực tăng trưởng kinh tế mới cho tỉnh.

“Với tinh thần Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cùng quan điểm xuyên suốt “nghĩ thật, nói thật, làm thật, có hiệu quả thật, người dân được thụ hưởng thật”, năm 2024, HĐND tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đã đạt, chủ động thực hiện nhiệm vụ với tinh thần khát vọng, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của địa phương, cùng hướng tới hiện thực hóa mục tiêu đưa tỉnh trở thành trung tâm phát triển kinh tế năng động, hiệu quả, bền vững của khu vực phía Nam vào năm 2030 và thuộc nhóm tỉnh công nghiệp phát triển hàng đầu của cả nước vào năm 2050” - ông Mai Văn Nhiều khẳng định./.

Với tinh thần Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cùng quan điểm xuyên suốt “nghĩ thật, nói thật, làm thật, có hiệu quả thật, người dân được thụ hưởng thật”, năm 2024, HĐND tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đã đạt, chủ động thực hiện nhiệm vụ với tinh thần khát vọng, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của địa phương, cùng hướng tới hiện thực hóa mục tiêu đưa tỉnh trở thành trung tâm phát triển kinh tế năng động, hiệu quả, bền vững của khu vực phía Nam vào năm 2030 và thuộc nhóm tỉnh công nghiệp phát triển hàng đầu của cả nước vào năm 2050”.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều

Kiên Định

 

Chia sẻ bài viết