Tiếng Việt | English

28/10/2020 - 09:16

TP.Tân An: Phấn đấu đạt các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đề ra Chương trình Phát huy mọi nguồn lực xây dựng và phát triển TP.Tân An cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025 theo hướng đô thị thân thiện, văn minh, hiện đại.

TP.Tân An đang tập trung huy động nguồn lực để thực hiện đạt cơ bản các tiêu chí đô thị loại I

Huy động nguồn lực

Những năm qua, TP.Tân An tập trung thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang, nâng cấp đô thị ngày càng khang trang, không ngừng nâng cao mức sống của người dân. Thông tin từ UBND TP.Tân An, giai đoạn 2016-2020, địa phương huy động các nguồn lực được hơn 5.800 tỉ đồng, đạt trên 112% kế hoạch. Trong đó, nguồn vốn ngân sách chiếm 67,1% và vốn huy động trong nhân dân, doanh nghiệp là 32,94%. Năm 2019, thành phố được công nhận đô thị loại II đánh dấu bước ngoặt lớn trong xây dựng và phát triển thành phố.

Chủ tịch UBND TP.Tân An - Nguyễn Quang Thái thông tin, hiện nay, so với các tiêu chí đô thị loại I được quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13, ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tân An đạt 71,56 điểm/100 điểm; còn 12/59 tiêu chí không đạt được điểm tối đa, chưa đủ điểm chuẩn, trong khi việc huy động nguồn lực còn hạn chế. Thành phố chưa phát huy tốt mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực trong nhân dân để xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển KT-XH,... Việc thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế vào các ngành công nghiệp còn chậm. Nguồn lực đầu tư cho phát triển đô thị chưa đáp ứng yêu cầu.

Để thực hiện đạt chương trình này, thành phố kêu gọi, thu hút, tạo nguồn vốn đầu tư phát triển KT-XH theo định hướng đẩy mạnh thương mại - dịch vụ, nâng cao chất lượng công nghiệp - xây dựng và nông nghiệp. Tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực từ các thành phần kinh tế cùng với ngân sách nhà nước đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn; quyết tâm xây dựng TP.Tân An xứng tầm là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật của tỉnh.

Nhờ huy động nguồn lực, thành phố hoàn thành công trình trọng điểm Kè kênh Vành đai

Ông Nguyễn Thanh Tùng - người dân phường 7, nói: “Tôi rất vui mừng và cảm thấy phấn khởi khi thành phố được công nhận đô thị loại II. Những năm trước đây, kè kênh Vành đai đi ngang qua địa bàn phường 7 rất nhỏ, người đi đường thường vứt rác bừa bãi gây mất mỹ quan đô thị. Ngày nay, nơi này được thành phố đầu tư làm kè kiên cố. Đây cũng là công trình trọng điểm trong nhiệm kỳ 2015-2020. Trên hành trình xây dựng đô thị loại I, tôi mong rằng, lãnh đạo quan tâm công tác quản lý đô thị, nhất là việc giữ gìn trật tự, vệ sinh môi trường, rác thải đô thị cũng như chấn chỉnh tình trạng mua bán lấn chiếm lòng, lề đường”.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Thành phố tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng và phát triển thành phố; phấn đấu đạt cơ bản các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025 theo hướng đô thị thân thiện, văn minh, hiện đại theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Thành ủy Tân An - Lê Công Đỉnh cho biết, để đạt được mục tiêu trên, trước hết cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Theo đó, nâng cao vai trò của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, nâng cao ý thức cộng đồng trách nhiệm trong nhân dân cùng đồng thuận thực hiện chương trình này.

Công trình trọng điểm trong nhiệm kỳ 2020-2025 là hoàn thành Công viên phường 2 giai đoạn 2

Song song đó, thành phố quan tâm, thực hiện tốt cơ chế, chính sách trên địa bàn; rà soát, xây dựng và báo cáo tỉnh thống nhất chủ trương đối với các cơ chế đặc thù trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố, nhất là cơ chế tài chính, việc quản lý phát triển không gian đô thị, việc xây dựng bộ tiêu chí của đô thị thân thiện, văn minh, hiện đại; tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 123-KH/TU, ngày 15/5/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai, thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TU, ngày 12/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng chính quyền điện tử và phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025.

Thành phố kêu gọi các nguồn vốn ngoài ngân sách đầu tư phát triển các khu đô thị, trung tâm thương mại; ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao, sử dụng nhiều lao động, chiếm ít diện tích, thân thiện với môi trường; sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả tài nguyên; hạn chế đến mức thấp nhất các dự án có công nghệ, thiết bị lạc hậu và sử dụng đất lớn.

Ngoài ra, thành phố quán triệt và tập trung thực hiện thêm chương trình giải phóng mặt bằng, tái định cư, ổn định đời sống nhân dân trong vùng ảnh hưởng để xây dựng các công trình phục vụ dân sinh và các dự án phát triển KT-XH; xúc tiến thực hiện 3 công trình trọng điểm trong nhiệm kỳ mới: Xây dựng kè sông Bảo Định đoạn từ cống Bảo Định đến cống kênh Vành đai; hoàn thành Công viên phường 2 giai đoạn 2; hệ thống thoát nước chống ngập trong khu vực nội thành./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết