Tiếng Việt | English

22/04/2024 - 09:14

Triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV  

Ngày 20/4, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - Bùi Văn Cường ký văn bản thông báo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội - Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 32 Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến nội dung trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Theo dự kiến, kỳ họp này sẽ khai mạc vào ngày 20/5/2024 và bế mạc vào ngày 28/6/2024.

Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội và được tiến hành theo 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 20/5 đến sáng ngày 08/6/2024. Đợt 2 từ ngày 17/6 đến sáng ngày 28/6/2024.

Theo dự kiến chương trình, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, thông qua 10 dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết, cụ thể: Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Lưu trữ (sửa đổi); Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) (theo quy trình tại một kỳ họp) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ (theo quy trình tại một kỳ họp); Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Đà Nẵng và Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng tập trung cho ý kiến 11 dự án luật: Luật Công chứng (sửa đổi); Luật Công đoàn (sửa đổi); Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); Luật Địa chất và khoáng sản; Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Phòng không nhân dân; Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn; Luật Tư pháp người chưa thành niên; Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược.

Như vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị Quốc hội cho phép điều chỉnh tiến độ 1 dự án luật, bổ sung 4 dự án luật và 2 dự thảo nghị quyết đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh, bổ sung trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, cụ thể: Bổ sung trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 và thông qua tại Kỳ họp thứ 8 đối với các dự án: Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi). Cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 7 theo quy trình tại một kỳ họp đối với dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi).

Đồng thời, bổ sung trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 7 theo trình tự, thủ tục rút gọn đối với các dự thảo: Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Đà Nẵng.

Bên cạnh công tác lập pháp, Quốc hội sẽ tập trung xem xét các vấn đề KT-XH, ngân sách nhà nước, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác của đất nước. Cụ thể, tại kỳ họp này, Quốc hội xem xét các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách Nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2024; Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022 (trong đó có nội dung báo cáo thực hiện quy định tại khoản 6 Điều 3 của Nghị quyết số 91/2023/QH15 về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021); về một số dự án sử dụng nguồn dự phòng chung của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022.

Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023. Xem xét báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Nghe Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Đồng thời, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định về Chương trình giám sát và thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2025, về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước); chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035. Cho ý kiến báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15, ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển KT-XH và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023”; về điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; về Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng thời, Quốc hội dành 2,5 ngày để chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn các vấn đề cử tri quan tâm từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến trước Kỳ họp thứ 7.

Đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Long An tiếp xúc cử tri trước kỳ họp tại huyện Thủ Thừa sáng ngày 20/4/2024

Ngoài thời gian và dự kiến chương trình kỳ họp, thông báo của Tổng thư ký Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan khẩn trương hoàn chỉnh tài liệu các nội dung kỳ họp để gửi đến các đại biểu Quốc hội; đồng thời, giao Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội chuẩn bị các điều kiện bảo đảm, trong đó chú trọng công tác thông tin, truyền thông, các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh, an toàn,... phục vụ kỳ họp.

Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị, các đoàn đại biểu Quốc hội phối hợp UBMTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức để đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri, thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri và gửi báo cáo tổng hợp về Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trước ngày 10/5 để tổng hợp, báo cáo Quốc hội./.

Kiến Quốc

Chia sẻ bài viết