Tiếng Việt | English

22/03/2020 - 10:50

Giọt máu nghĩa tình

Cho đi một giọt máu đào
Tình ta như thể gởi vào yêu thương
Đồng bào ở khắp muôn phương
Nhưng mà vẫn một quê hương giống nòi

Cho thêm giọt máu tặng người
Nghe lòng phơi phới rạng ngời niềm vui
Đi qua muôn nẻo đường đời
Nhường cơm sẻ áo là lời được khuyên

Tự nguyện nhiệm vụ thường xuyên
Giúp người đau yếu qua miền gian nguy
Trong từng giọt máu cho đi
Là bao ý nghĩa nhận về thật hay!./.

                                          Trần Thị Thùy Linh

Chia sẻ bài viết