Tiếng Việt | English

Trà Vinh: Truy bắt nhanh đối tượng gây án làm hai người tử vong

Sau khi đến nhà ông Thạch Sul để gây chuyện, thấy chị Sa Phia, Thanh liền tiếp cận và dùng dao đâm nạn nhân tử vong tại chỗ, rồi sau đó quay lại đâm ông Sul tử vong.