Tiếng Việt | English

16/09/2019 - 09:28

Thông tin và hỏi - đáp về BHXH, BHYT

Câu hỏi: Tôi là lao động nam, cán bộ chuyên trách ở xã. Đến tháng 10/2019, tôi sẽ đủ 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm 15 năm 6 tháng. Tôi được biết, có chế độ hưu trí cho cán bộ xã, phường là 15 năm được lãnh lương hưu. Vậy khi đó, tôi có thể về hưu không?

Trần Văn Nam (Tân An)

Trả lời:

Căn cứ theo khoản 3 Điều 54 Luật Bảo hiểm Xã hội (BHXH) năm 2014 về điều kiện hưởng lương hưu:

“Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia BHXH khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng BHXH và đủ 55 tuổi thì được hưởng lương hưu”.

Như vậy, Luật BHXH chỉ quy định về điều kiện hưởng lương hưu đối với lao động nữ hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn chứ không có quy định đối với lao động nam. Chính vì vậy, trường hợp ông đủ 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm là 15 năm 6 tháng thì cũng không được hưởng lương hưu và trường hợp này, ông phải tiếp tục đóng BHXH tự nguyện cho số năm còn thiếu cho đủ 20 năm thì mới được hưởng chế độ hưu trí.

Ngoài ra, căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 73 Luật BHXH 2014 quy định về điều kiện hưởng lương hưu đối với chế độ BHXH tự nguyện:

“1. Người lao động hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

b) Đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.”

Như vậy, nếu ông muốn được hưởng lương hưu thì phải tham gia BHXH tự nguyện thêm ít nhất 4 năm 6 tháng nữa để đủ 20 năm tham gia BHXH. Trong trường hợp vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc, vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện thì lương hưu của ông sẽ được áp dụng theo quy định của BHXH tự nguyện.

Câu hỏi: Năm học 2019-2020, mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) đối với học sinh, sinh viên (HSSV) là bao nhiêu tiền? Trong trường hợp HSSV đóng cả năm, nếu lương cơ sở được điều chỉnh thì HSSV có phải đóng bổ sung không?

Nguyễn Văn Chính (Tân An)

Trả lời:

Theo quy định hiện hành, mức đóng BHYT hằng tháng của HSSV bằng 4,5% mức lương cơ sở. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng, đối tượng đóng 70% còn lại.

Kể từ ngày 01/7/2019, theo quy định của Chính phủ, mức lương cơ sở được áp dụng là 1.490.000 đồng/tháng.

Như vậy, mức đóng BHYT HSSV cho năm học 2019-2020, áp dụng từ ngày 01/7/2019 tính trên mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng. HSSV có thể lựa chọn phương thức đóng như sau:

1/ Đóng BHYT cho 3 tháng: Mức đóng là 201.150 đồng (được Nhà nước hỗ trợ 60.345 đồng, HSSV chỉ phải đóng 140.805 đồng);

2/ Đóng BHYT cho 6 tháng: Mức đóng là 402.300 đồng (được Nhà nước hỗ trợ 120.690 đồng, HSSV chỉ phải đóng 281.610 đồng);

3/ Đóng BHYT cho 9 tháng: Mức đóng là 603.450 đồng (được Nhà nước hỗ trợ 181.035 đồng, HSSV chỉ phải đóng 422.415 đồng);

4/ Đóng BHYT cho 12 tháng: Mức đóng là 804.600 đồng (được Nhà nước hỗ trợ 241.380 đồng, HSSV chỉ phải đóng 563.220 đồng).

Khi đã tham gia BHYT cho cả năm học 2019-2020 (tham gia 12 tháng), nếu Nhà nước có điều chỉnh mức lương cơ sở thì HSSV và ngân sách nhà nước sẽ không phải đóng bổ sung phần chênh lệch do điều chỉnh mức tiền lương cơ sở đối với thời gian đã đóng BHYT./.

BHXH tỉnh Long An

Chia sẻ bài viết