Tiếng Việt | English

22/08/2019 - 18:06

Bế mạc tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho các cơ quan báo chí khu vực phía Nam

Sau 2 ngày diễn ra, Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí khu vực phía Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban Tổ chức Trung ương, Thành ủy Cần Thơ tổ chức tại Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) bế mạc vào chiều 22/8.

Nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho các cơ quan báo chí khu vực phía Nam

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các học viên đã tích cực nghiên cứu, tham gia phát biểu ý kiến trong học tập, nhất là tại buổi tham quan thực tế về công tác xây dựng Đảng của huyện Cờ Đỏ (TP.Cần Thơ). Qua đó, giúp lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí khu vực phía Nam có thêm kiến thức bổ ích để nâng cao chất lượng sáng tác các tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng.

Đặc biệt, bổ sung thêm kiến thức để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát triển lý luận về xây dựng Đảng và thực tiễn công tác xây dựng Đảng, phản ánh những mô hình mới, cách làm sáng tạo trong việc triển khai, học tập, quán triệt có hiệu quả các nghị quyết của Đảng và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, các Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7, 8 (khóa XII)…

Trong 2 ngày, đại biểu được các chuyên gia như nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng (Ban Tổ chức Trung ương) - Nguyễn Đức Hà; Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng - Ngô Minh Tuấn; Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam - Trần Bá Dung thông tin một số chuyên đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng: Những điểm mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong văn kiện Đại hội XII; tổng quan về Đảng và công tác xây dựng Đảng; một số vấn đề mới về xây dựng Đảng từ Đại hội XII đến nay; định hướng nội dung trọng tâm tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng; kỹ năng lựa chọn đề tài, khai thác, xử lý thông tin, kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng;...

Được biết, năm nay, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban Tổ chức Trung ương tổ chức 3 lớp tập huấn tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam cho lãnh đạo và phóng viên, biên tập viên chuyên viết về xây dựng Đảng./.

Phong Nhã – Hồng Anh

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích