Tiếng Việt | English

20/07/2015 - 21:25

Bổ nhiệm Bí thư huyện ủy ở Kiên Giang làm Phó Tổng Thanh tra

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng điều động, bổ nhiệm ông Đặng Công Huẩn, Bí thư Huyện ủy Tân Hiệp (Kiên Giang), giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) từ ngày 20-7.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 20-7 đã ký các quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tài chính, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Trợ lý Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh.

Theo đó, tại Quyết định 1111/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Huỳnh Quang Hải, Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Tại Quyết định 1119/QĐ-TTg, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng điều động, bổ nhiệm ông Đặng Công Huẩn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Tại Quyết định 1118/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đào Việt Ánh, Hàm Vụ trưởng, Thư ký Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, giữ chức Trợ lý Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh.

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý kéo dài thời gian công tác và giữ chức vụ Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đối với ông Nguyễn Đăng Tiến đến thời điểm sau Đại hội XII của Đảng.

Tất cả các quyết định bổ nhiệm, kéo dài thời gian công tác trên cùng có hiệu lực từ ngày ký 20-7.

D.Ngọc/nld.com.vn

Chia sẻ bài viết