Tiếng Việt | English

21/01/2021 - 09:05

Cần tạo điều kiện để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành

Hướng đến Đại hội (ĐH) đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiều cán bộ Đoàn trong tỉnh Long An gửi gắm niềm tin vào nhiệm kỳ mới cần có những định hướng, quyết sách đúng đắn, kịp thời, nhất là tạo điều kiện thuận lợi hơn để thanh niên (TN) rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn - LÊ THỊ HỒNG KẾT:

Chương X Điều lệ Đảng nhiệm kỳ ĐH XII có nêu: “Đảng lãnh đạo Đoàn TN Cộng sản Hồ Chí Minh”. Điều lệ Đảng đã xác định rõ vai trò, vị trí của Đoàn TN Cộng sản Hồ Chí Minh là phù hợp, làm cơ sở để các cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ cho Đảng lâu dài và bền vững. Tôi mong rằng, nhiệm kỳ mới cần có những quy định cụ thể đối với cấp ủy Đảng trong lãnh đạo về phương hướng, nhiệm vụ, tư tưởng, công tác tổ chức và cán bộ đối với tổ chức Đoàn, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy Đảng.

Đồng thời, cần có giải pháp chiến lược nhằm đào tạo nguồn nhân lực trẻ chủ động tham gia phát triển KT-XH và thích ứng cao với phát triển của khoa học - công nghệ; thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ; xây dựng các chương trình, nghị quyết liên quan đến Đoàn TN và công tác TN.

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Thạnh Hóa - NGUYỄN CHÂU KIM NGÂN:

Thời gian qua, công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi của tỉnh được sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của lãnh đạo các cấp ủy Đảng. Nhờ đó, các cơ sở Đoàn, Hội có điều kiện thực hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay được triển khai và nhân rộng, đi vào chiều sâu, đặc biệt là các phong trào hành động đồng hành với TN lập thân, lập nghiệp. Nhiều TN, sinh viên được tạo điều kiện nghiên cứu khoa học, nâng cao tay nghề, giải quyết việc làm và tiếp cận được các nguồn vốn vay để xây dựng các mô hình kinh tế đạt hiệu quả cao.

Nhiệm kỳ mới, tôi mong muốn Đảng ta tiếp tục quan tâm, định hướng, tạo điều kiện thuận lợi để thế hệ trẻ phát huy tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp, phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội.

Bí thư Đoàn xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa - HỒ TRÚC PHƯƠNG:

ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Tôi kỳ vọng, Đảng ta tiếp tục quan tâm hơn nữa và tin tưởng vào những người trẻ, mạnh dạn giao cho cán bộ trẻ chịu trách nhiệm những công việc khó, đòi hỏi sự nhiệt tình, xung kích, từ đó khẳng định vị trí, vai trò của TN trong xã hội. Trong giai đoạn hiện nay, trước những cơ hội và thách thức ngày càng lớn, hơn bao giờ hết, thế hệ trẻ, lực lượng đoàn viên, thanh, thiếu nhi rất cần sự chỉ đạo, định hướng kịp thời của Đảng để phát huy nội lực, ngày càng có thêm nhiều đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Ngoài ra, tôi cũng mong sẽ có thêm những chủ trương, chính sách dành cho TN về học tập, việc làm, hỗ trợ phát triển kinh tế, thu hút TN tài năng trong nước và cả những TN đang du học, làm việc tại nước ngoài về phục vụ đất nước. Đồng thời, tôi cũng tin tưởng vào một nhiệm kỳ mới với đội ngũ cán bộ thực sự đủ đức, đủ tài, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần đưa đất nước ngày càng phát triển./.

Trà Long (ghi)

Chia sẻ bài viết