Tiếng Việt | English

01/10/2020 - 09:15

Chú trọng phát triển Đảng trong công nhân

Những năm gần đây, Đảng luôn quan tâm công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp (DN), trong đó tổ chức Công đoàn (CĐ) đóng vai trò phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu những CĐ viên ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp.

Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ cơ sở Công ty Cổ phần Bao bì Tín Thành

Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ cơ sở Công ty Cổ phần Bao bì Tín Thành

Bí thư Đảng Đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ sở, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Long An - Nguyễn Văn Quí cho biết: “Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam, Nghị quyết Đại hội X CĐ tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra chỉ tiêu mỗi CĐ cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Trên cơ sở đó, LĐLĐ tỉnh chủ động phối hợp các ngành chức năng, cấp ủy Đảng cùng cấp để phát triển đảng viên (ĐV), thành lập tổ chức Đảng trong các DN khu vực ngoài nhà nước.

Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp CĐ phối hợp cơ quan liên quan khảo sát nắm tình hình về số lượng ĐV đang làm việc tại các DN trong địa bàn mình quản lý nhưng sinh hoạt ở những nơi khác nhau, vận động ĐV chuyển về sinh hoạt tại địa phương; đồng thời tiếp cận vận động DN thành lập tổ chức Đảng”.

Công ty (Cty) Cổ phần Bao bì Tín Thành (huyện Đức Hòa) là một trong các đơn vị quan tâm công tác phát triển Đảng. Trước đây, chủ DN là người Việt Nam nên hoạt động của chi bộ tương đối thuận lợi. Từ năm 2015, chủ DN là người nước ngoài (Thái Lan), do chưa hiểu được vai trò của tổ chức cơ sở Đảng trong DN nên chưa tạo điều kiện cho chi bộ hoạt động.

Bí thư chi bộ - Nguyễn Thị Thúy Nga đã kiên trì giải thích, chứng minh cho chủ DN hiểu rằng, tổ chức cơ sở Đảng chẳng những không ảnh hưởng đến hoạt động của Cty mà còn góp phần tuyên truyền những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tổ chức CĐ thực hiện tốt các chế độ liên quan, giúp người lao động an tâm công tác và DN phát triển bền vững.

Các thành viên trong cấp ủy đã thể hiện tính gương mẫu, mỗi người kiêm nhiệm nhiều việc, trở thành hạt nhân đoàn kết trong Cty. Các ĐV phát huy tinh thần dân chủ, tích cực tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất nhiều sáng kiến, giải pháp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của DN,...

Và những cố gắng của Bí thư chi bộ - Nguyễn Thị Thúy Nga đã được Ban Giám đốc Cty đồng tình ủng hộ. Từ 6 ĐV ban đầu, đến nay chi bộ phát triển thêm 13 ĐV, hoạt động hiệu quả đã góp phần giúp DN ngày càng phát triển, trở thành một trong những DN sản xuất bao bì lớn nhất của Việt Nam.

Tuy nhiên, thời gian qua, công tác phát triển Đảng trong các DN ngoài khu vực Nhà nước còn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu là không ít chủ DN chưa hiểu đầy đủ về vai trò của tổ chức Đảng trong DN và sợ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Vai trò của tổ chức CĐ trong việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp cũng chưa được thể hiện rõ nét.

Chủ tịch CĐ cơ sở Cty TNHH ShillaBags International - Lê Công Lập chia sẻ: “Công tác phát triển Đảng trong DN luôn gặp khó khăn do đa số công nhân, lao động (CNLĐ) đến từ các tỉnh khác nên thường xuyên biến động, trình độ hạn chế, mức thu nhập thấp chưa bảo đảm nhu cầu cuộc sống,... nên ảnh hưởng không nhỏ đến nhận thức của CNLĐ, họ không muốn tham gia vào bất kỳ tổ chức chính trị - xã hội nào, chỉ biết làm việc để lãnh lương trang trải cuộc sống”.

Từ những thực tế khó khăn đó, năm 2019, toàn tỉnh có 1.082 CĐ cơ sở khu vực ngoài nhà nước nhưng chỉ giới thiệu được 340 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét và chỉ kết nạp 21 ĐV. Để góp phần đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong DN, các cấp CĐ cần nâng cao vai trò của mình, phải tích cực tham mưu, phối hợp cấp ủy Đảng đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng về xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong DN đến các chủ DN để tạo sự đồng tình, hỗ trợ thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể.

Một khi chủ DN hiểu rằng, DN có tổ chức Đảng, đoàn thể không những không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh mà còn giúp DN ngày càng ổn định và phát triển, từ đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ của chủ DN đối với hoạt động của tổ chức Đảng, CĐ. Đối với các DN chưa có tổ chức Đảng, ĐV, tổ chức CĐ cần phát huy vai trò của mình trong việc bồi dưỡng quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

Đối với các DN đã có tổ chức Đảng, ĐV cần phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng và ĐV trong DN đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo dựng niềm tin của DN về vai trò của tổ chức Đảng, ĐV.

Phó Chủ tịch CĐ Các khu công nghiệp tỉnh - Nguyễn Thị Thanh Thúy cho rằng: “CĐ các cấp cần đổi mới cách thức tiếp cận, tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên; tổ chức các hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực, lấy lợi ích làm trọng tâm để tập hợp, thu hút người lao động đến với tổ chức CĐ; từng bước làm rõ sự khác nhau giữa người lao động là đoàn viên và người lao động chưa phải là đoàn viên CĐ; phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”,... tạo điều kiện cho CNLĐ rèn luyện, phấn đấu trở thành ĐV.

Qua đó, phát hiện, bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện những đoàn viên CĐ, CNLĐ ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Đồng thời, CĐ cần xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể cho từng năm, chọn lọc những nội dung tuyên truyền, học tập và có hình thức tổ chức linh hoạt, sáng tạo các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng cho CNLĐ, làm tốt công tác nắm tình hình CNLĐ là ĐV đang sinh hoạt tại nơi cư trú để tham mưu Đảng hướng dẫn, đôn đốc ĐV chuyển sinh hoạt về doanh nghiệp (nếu DN đã có tổ chức Đảng) sinh hoạt theo quy định phù hợp với đặc thù, đối tượng”./.

Hoàng Lê

Chia sẻ bài viết