Tiếng Việt | English

28/09/2015 - 15:32

Công bố các dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 160-HD/BTGTW ngày 7-9-2015; Công văn số 8790-CV/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương và Hướng dẫn số 89-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc công bố và lấy ý kiến nhân dân đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Báo Long An điện tử đăng toàn văn các dự thảo sau:

Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (tải về tại đây).

- Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 (tải về tại đây).

Nhằm phát huy tinh thần dân chủ, tập hợp trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo văn kiện. Các ý kiến đóng góp sẽ được tổng hợp đăng trên Dòng sự kiện "Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng" trên Báo Long An điện tử.

Mọi ý kiến góp ý, mời bạn đọc gửi file bằng văn bản về địa chỉ:

baolonganonline@gmail.com hoặc baolongan@gmail.com và ghi rõ Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Ý kiến góp ý của bạn đọc được Báo Long An tổng hợp đăng tải trên:

Chuyên đề "Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng" của chuyên mục "Chính trị - Xã hội" Báo Long An điện tử.

Ban Biên tập

Chia sẻ bài viết