Tiếng Việt | English

21/10/2020 - 21:28

Đại hội V Liên minh Hợp tác xã tỉnh Long An chính thức khai mạc vào sáng 22/10

Ngày 21/10, Đại hội V Liên minh Hợp tác xã (LMHTX) tỉnh Long An (nhiệm kỳ 2020 - 2025) tổ chức họp phiên trù bị. Dự phiên trù bị có đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành và 202 đại biểu chính thức dự Đại hội.

Đại hội V Liên minh Hợp tác xã tỉnh Long An chính thức khai mạc vào sáng 22/10

Trong ngày làm việc thứ nhất, Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Phiên trù bị cũng thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; kết quả kiểm điểm của Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh khoá IV, nhiệm kỳ 2013-2020; thông qua tờ trình thay đổi Điều lệ, xin ý kiến biểu quyết giao Ban Chấp hành thực hiện sau khi có Điều lệ mới của LMHTX Việt Nam; thảo luận đóng góp Dự thảo văn kiện của LMHTX Việt Nam; báo cáo tham luận của một số đơn vị;...

Đại biểu biểu quyết bầu Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025
Phiên trù bị cũng thông qua đề án nhân sự; bầu (bằng hình thức biểu quyết) Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra LMHTX tỉnh Long An khoá V; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội VI LMHTX Việt Nam; thông qua chương trình ngày làm việc thứ 2 của Đại hội và BCH LMHTX tỉnh khóa V họp phiên đầu tiên. 

Đại hội sẽ diễn ra đến hết buổi sáng ngày 22/10./.

Song Hồng

Chia sẻ bài viết