Tiếng Việt | English

28/01/2021 - 10:26

Đoàn đại biểu tỉnh Long An tích cực đóng góp các Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII

Chủ trì cuộc họp đóng góp ý kiến vào các Văn kiện Đại hội XIII là Trưởng đoàn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được.

Đoàn Long An tích cực đóng góp các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Theo Chương trình làm việc của Đại hội (ĐH) đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các Đoàn đại biểu dự ĐH họp đoàn để thảo luận, đóng góp ý kiến vào các Văn kiện trình ĐH. Các văn kiện trình ĐH XIII gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển KT – XH 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển KT – XH 10 năm 2021-2030; Báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH 5 năm 2016 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT – XH 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khoá XII; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII trình ĐH XIII.

Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An tổ chức họp tại phòng 259b. Tham gia họp Đoàn Long An có Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ thướng Thường trực Chính phủ - Trương Hoà Bình và Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Phạm Văn Rạnh. Chủ trì cuộc họp là Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được cũng là Trưởng đoàn Long An.

Đoàn Long An dự Đại hội XIII của Đảng

Sau khi nghe Trưởng đoàn quán triệt mục đích, yêu cầu của cuộc họp, các đại biểu đã tích cực tham gia phát biểu ý kiến đóng góp vào các Văn kiện trình ĐH XIII của Đảng. Đoàn đại biểu tỉnh Long An thể hiện sự đồng tình, nhất trí cao với các Văn kiện trình ĐH XIII của Đảng và cho rằng các văn kiện được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị chuẩn bị rất nghiêm túc, công phu, kỹ lưỡng, chặt chẽ, bài bản, chu đáo, khoa học, thể hiện đầy đủ, chính xác những thành tựu, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân của thành tựu, hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm; dự báo tình hình dựa trên những căn cứ khoa học, từ đó đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, khả thi cho sự phát triển 5 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045. Các Văn kiện đã thể hiện sự kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; niềm tin và kỳ vọng về sự phát triển của đất nước trong thời gian tới.

Các ý kiến đánh giá cao trong nhiệm kỳ qua, đất nước ta đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả lĩnh vực, nổi bật là trong lĩnh vực kinh tế, công tác xây dựng Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đồng thời bổ sung một số nội dung quan trọng về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT - XH, xây dựng Đảng trong Báo cáo chính trị, Báo cáo thực hiện Chiến lược phát triển KT – XH 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2021 - 2025 và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII.

Đoàn Long An đề xuất, kiến nghị thời gian tới Trung ương cần tập trung cải cách thể chế, nhất là thể chế về đầu tư, tài chính, đất đai, xây dựng; đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền cho địa phương. Quan tâm đầu tư cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nhất là giao thông kết nối liên vùng,.../.

BTG

Chia sẻ bài viết