Tiếng Việt | English

Bảo tồn Chợ nổi Cái Răng theo hướng hài hòa “tự nhiên – tự tạo”

Chợ nổi Cái Răng là một trong những địa điểm góp phần quan trọng vào sự phát triển du lịch của thành phố Cần Thơ.