Tiếng Việt | English

04/12/2023 - 08:44

Hoạt động nghiên cứu khoa học - Khơi dậy tinh thần sáng tạo trong đoàn viên, sinh viên

Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một hoạt động quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển KT-XH của đất nước. Trong những năm qua, phong trào NCKH của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã được triển khai sâu, rộng và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Giao lưu các mô hình sáng tạo của sinh viên Trường DLA với học sinh các trường THPT trên địa bàn TP.Tân An với nội dung “Chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa học - sáng tạo”

Giao lưu các mô hình sáng tạo của sinh viên Trường DLA với học sinh các trường THPT trên địa bàn TP.Tân An với nội dung “Chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa học - sáng tạo”

Tại Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA), hoạt động NCKH trong đoàn viên, sinh viên được chú trọng đầu tư. Đối tượng NCKH không chỉ có giảng viên, các nhà khoa học mà hiện nay còn có sự tham gia tích cực của đoàn viên, sinh viên của Đoàn trường.

Điều này thể hiện qua chương trình đào tạo đưa học phần Phương pháp NCKH vào tất cả chương trình học, giúp sinh viên có kiến thức trong việc làm đề tài nghiên cứu. Phong trào NCKH cũng được triển khai tích cực, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia. Các hoạt động NCKH của Đoàn trường được tổ chức thường xuyên với nhiều hình thức phong phú, mang lại hiệu quả thiết thực.

Hoạt động NCKH là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn trường trong các nhiệm kỳ, với mục tiêu tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, góp phần xây dựng một xã hội ngày càng văn minh, tiến bộ; thúc đẩy phong trào NCKH của đoàn viên, thanh niên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của trường.

Để hoạt động này được thực hiện cụ thể cũng như giúp đoàn viên hiểu hơn về hoạt động NCKH, Đoàn trường xây dựng nhiều phương án, giải pháp như tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa, tầm quan trọng của NCKH cho đoàn viên, thanh niên; xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm hỗ trợ đoàn viên, thanh niên tham gia NCKH; tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động giao lưu, học hỏi với các trường bạn.

Từ các giải pháp trên, Ban Chấp hành Đoàn trường cụ thể hóa như sau: Triển khai hành động mang tên: Đoàn trường DLA - “Người bạn” đồng hành hỗ trợ sinh viên NCKH; tạo sân chơi giúp đoàn viên thỏa sức sáng tạo: Ban Chấp hành Đoàn trường tổ chức thành công buổi Triển lãm Ý tưởng sáng tạo sinh viên năm 2023 với trên 50 sản phẩm, ý tưởng, sáng kiến tham gia. Tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động giao lưu, học hỏi với các trường bạn: Giao lưu các mô hình sáng tạo của sinh viên Trường DLA với học sinh Trường THPT Chuyên Long An, các trường THPT trên địa bàn TP.Tân An với nội dung “Chia sẻ kinh nghiệm NCKH - sáng tạo”.

Đồng thời, đoàn viên còn tham gia nhiều hoạt động: Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Long An 2023 do Sở Khoa học - Công nghệ tổ chức; vào Vòng chung kết cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - kiến tạo tương lai tỉnh Long An năm 2023, cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Long An lần thứ IV năm 2023;...

Triển lãm Ý tưởng Sáng tạo sinh viên năm 2023

Triển lãm Ý tưởng Sáng tạo sinh viên năm 2023

Nhờ những giải pháp tích cực, hoạt động xung kích, tình nguyện về NCKH của Đoàn trường DLA đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.Năm học 2022-2023, trường có 34 đề tài NCKH của sinh viên và cán bộ Đoàn đã nghiệm thu thành công.

Năm 2022, đề tài Mô hình xanh hóa văn phòng hiện đại - ý tưởng sáng tạo của em Nguyễn Phạm Thanh Phú - sinh viên Khoa Công nghệ, đã đoạt giải Nhất bảng A Ý tưởng khởi nghiệp trong cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp, sáng tạo tỉnh Long An lần thứ III.

Năm 2023, đề tài Mô hình Robot tự vận hành phục vụ trong nhà hàng - ý tưởng sáng tạo của em Nguyễn Vạn Tín - sinh viên năm 4 Khoa Công nghệ, đã đoạt giải Nhất bảng Ý tưởng trong cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Long An lần thứ IV.

Các hoạt động NCKH của đoàn viên, thanh niên góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của trường. Với tinh thần xung kích, tình nguyện, đoàn viên, thanh niên trường tiếp tục tích cực tham gia các hoạt động này, góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, tạo thêm nhiều phương án giải quyết các vấn đề KT-XH của địa phương.

Thời gian tới, Ban Chấp hành Đoàn trường tiếp tục triển khai và khuyến khích sinh viên tham gia nhiều mô hình NCKH trong học tập và tranh tài tại các cuộc thi trong và ngoài trường, qua đó nâng cao tinh thần đổi mới sáng tạo của đoàn viên, sinh viên DLA./.

Võ Tuấn Kiệt

Chia sẻ bài viết