Tiếng Việt | English

04/10/2017 - 19:02

Hơn 50 cán bộ tham gia tập huấn truyền thông bảo vệ môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Long An phối hợp Viện Khoa học Môi trường (IES) tổ chức lớp tập huấn về nâng cao năng lực truyền thông bảo vệ môi trường cho cán bộ sở, ban, ngành tỉnh và các phòng TN&MT huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn.


Phó Giáo sư, Tiến sĩ - Phùng Chí Sỹ tập huấn cho các cán bộ

Lớp tập huấn được tổ chức 2 ngày (04 và 05/10/2017), với hơn 50 cán bộ tham gia.

Đây là chương trình nhằm nâng cao năng lực cán bộ tổ chức truyền thông cho cộng đồng trên địa bàn về bảo vệ môi trường nước, đất, khai thác khoáng sản và ứng phó, thích ứng biến đổi khí hậu./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết