Tiếng Việt | English

16/05/2024 - 14:42

Khen thưởng 10 tập thể, 30 cá nhân có thành tích trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2021 - 2024  

Qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An có nhiều cách làm hay, sáng tạo góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ).

Sáng 16/5, Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2024 và sơ kết 2 năm thực hiện Kế hoạch số 36-KH/ĐUK, ngày 23/02/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về triển khai và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2025.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán phát biểu tại hội nghị

Đến dự có Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán; Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh - Phạm Huy Sơn.

Qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và 2 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 36-KH/ĐUK, các cấp ủy, TCCSĐ đã tổ chức triển khai, quán triệt nâng cao nhận thức. Đồng thời, tạo điều kiện cho 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập, nghiên cứu Kết luận số 01-KL/TW và các chuyên đề hàng năm của tỉnh, của Đảng ủy khối và thực hiện tốt các chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh - Phạm Huy Sơn phát biểu tại hội nghị

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW được chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, bảo đảm mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung cơ bản của từng chuyên đề. Những quan điểm chỉ đạo, những việc cần làm ngay, những nội dung cần có thời gian; đề cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

Ủy viên Ban Thường vụ,Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán tặng hoa, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh - Phạm Huy Sơn tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị

Sau học tập, cấp ủy, TCCSĐ xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm theo chỉ đạo. Kế hoạch thực hiện 5 mô hình học tập và làm theo gương Bác giai đoạn 2021 - 2025 do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhân rộng được triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp và được trên 65% cấp ủy, TCCSĐ trực thuộc đánh giá đạt hiệu quả cao.

Cán bộ, đảng viên có ý thức hơn với trách nhiệm và nhiệm vụ được giao. Các mô hình học tập và làm theo gương Bác giai đoạn 2021 - 2025 từng bước được nâng cao về chất lượng, nhất là mô hình kể mẫu chuyện về Bác trong sinh hoạt chi bộ gắn với ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính. Công tác quản lý việc học tập, quán triệt được chú trọng; công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền của cấp ủy cơ sở trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện được tăng cường.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối tặng giấy khen, hoa cho các cá nhân có thành tích qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị

Ngoài ra, cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ Khối đã học tập, xây dựng mô hình thực hiện phù hợp với chức năng, trình độ, năng lực bản thân và phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Nổi bật có Đảng bộ cơ sở Cục Thuế tỉnh; Đảng bộ cơ sở Sở Giao thông Vận tải; Đảng bộ cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi bộ cơ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Chi bộ cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội;…

Các cá nhân được khen thưởng tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ khối qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01.

Ông đề nghị, thời gian tới, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhất là người đứng đầu phải nêu gương, tạo sự đoàn kết vì sự phát triển của toàn Đảng bộ Khối. Song song đó, tiếp tục duy trì, nghiên cứu, tìm tòi các mô hình mới để học tập và làm theo gương Bác đi vào chiều sâu. Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác tuyên truyền; nhân rộng, biểu dương những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác,…

Tặng giấy khen, hoa cho các tập thể thực hiện tốt Kế hoạch số 36 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Dịp này, Đảng ủy Khối tặng giấy khen cho 10 tập thể, 30 cá nhân có thành tích trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2021 - 2024; 7 tập thể nhận giấy khen của Đảng ủy khối vì có thành tích trong triển khai, thực hiện các mô hình điển hình tiên tiến trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2022 - 2024./.

Thanh Nga - Hoàng Tuân

Chia sẻ bài viết