Tiếng Việt | English

03/09/2015 - 11:46

Long An: Thủ Thừa xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, huyện Thủ Thừa đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với việc xây dựng nông thôn mới.


Các cá nhân tiêu biểu ấp Bình Cang 1 được khen thưởng

Theo đó, ngay từ đầu năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) từ huyện đến cơ sở cụ thể hóa các nội dung của CVĐ và tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng; vận động nhân dân tham gia chương trình trọng điểm về giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội, chương trình đào tạo nguồn nhân lực, phát triển sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; tổ chức phổ biến tiến bộ khoa học-kỹ thuật cho nông dân, hỗ trợ vốn, kinh nghiệm sản xuất, lập các tổ đa dạng,… 

UBMTTQVN các cấp trong huyện còn phối hợp các đoàn thể và ngành liên quan đăng ký xóa 50 hộ nghèo, giải quyết việc làm cho 1.286 lao động (các đơn vị thực hiện tốt là xã Nhị Thành, Mỹ Thạnh, Bình An, Tân Thành và thị trấn Thủ Thừa); phối hợp vận động xây trụ sở văn hóa ấp, sân chơi thể thao, tủ sách, lập các đội bóng đá, nhóm văn nghệ, câu lạc bộ đờn ca tài tử,…

Việc đăng ký thực hiện nếp sống văn hóa, quy ước về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội,… cũng được chú trọng. Theo đó, hằng năm có 100% hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa; 61/61 khu dân cư trên địa bàn đăng ký không sinh con thứ 3 trở lên và đã có 3 xã 5 năm liền không có trường hợp sinh con thứ 3 trở lên là Mỹ An, Long Thành, Tân Lập…

Huyện cũng đã nhân rộng mô hình điểm tự quản môi trường và đã có 72 tổ tự quản bảo vệ môi trường với 572 thành viên hoạt động hiệu quả. Các hộ chăn nuôi đăng ký xây dựng túi biogas, nhiều hộ cải tạo vườn tạp, ao hồ, trồng cây xanh làm hàng rào, tạo mỹ quan đường làng.

Ngoài ra, hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới, nhân dân đã đóng góp trên 5 tỉ đồng và 162 ngày công lao động để xây mới 12 cây cầu, sửa chữa và làm mới các tuyến đường giao thông nông thôn, tráng đal trên 13km đường liên xóm, ấp. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn không ngừng được củng cố. Đã có 61/61 khu dân cư đăng ký không có người nghiện ma túy mới. Từ đầu năm 2015 đến nay, nhân dân đã cung cấp 181 nguồn tin có giá trị, giúp công an ngăn chặn, xử lý 254 đối tượng phạm tội.

Ngoài ra, UBMTTQVN huyện và các đoàn thể còn vận động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trên 164 triệu đồng và Quỹ Vì người nghèo trên 1 tỉ đồng. Từ nguồn vốn này, huyện tiến hành sửa chữa 3 căn nhà; xây mới 28 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương; khám chữa bệnh, phát thuốc, tặng quà cho người nghèo… Những việc làm thiết thực trên đã góp phần quan trọng giúp người dân cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới./.

Trần Thị Kim Phụng
 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích