Tiếng Việt | English

17/07/2022 - 17:26

Long An triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở ngành và địa phương  

UBND tỉnh Long An vừa ban hành Kế hoạch triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (Department and District Competitiveness Index - DDCI) của tỉnh Long An.

Việc tổ chức đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương nhằm cải thiện môi trường đầu tư, thu hút doanh nghiệp đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Long An. Ảnh minh họa

Việc tổ chức đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương nhằm tiếp tục tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và hiệu quả điều hành kinh tế của các cơ quan Nhà nước trên địa bản tỉnh.

Theo đó, tỉnh sẽ xây dựng bộ công cụ để thực hiện khảo sát, đánh giá năng lực chỉ đạo, điều hành của các sở, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện; đánh giá cảm nhận về thái độ, chất lượng hướng dẫn, giải quyết của cán bộ nhà nước đối với người dân và doanh nghiệp; đánh giá mức độ quan tâm của người dân, doanh nghiệp đến các chủ trương, chính sách liên quan đến mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Thúc đẩy thi đua, nâng cao chất lượng điều hành kinh tế đối với các sở, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện. Kết quả DDCI là một trong các căn cứ để đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân, qua đó, tạo động lực cải cách quyết liệt, đồng bộ nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Tạo kênh thông tin tin cậy, rộng rãi và minh bạch để nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền địa phương.

Đánh giá hiệu quả công tác điều hành của các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố hàng năm; nghiên cứu giải pháp để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh những năm tiếp theo, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong những lĩnh vực được khảo sát.

Tạo sự lan tỏa truyền thông mạnh mẽ về DDCI của tỉnh như là điểm nhấn quan trọng trong nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và quyết tâm nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng điểm số và vị trí của tỉnh trên bảng xếp hạng PCI quốc gia.

Được biết, phương pháp xây dựng hệ thống chỉ số, tiêu chí đánh giá DDCI được lựa chọn tương tự các chỉ số thành phần của PCI, trên cơ sở áp dụng linh hoạt, phù hợp với thực tiễn tại tỉnh Long An và có sự tư vấn, đóng góp ý kiến của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trong suốt quá trình xây dựng, triển khai thực hiện.

Trọng tâm của kế hoạch này là xây dựng Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Long An.

Đơn vị tư vấn xây dựng nội dung của Bộ chỉ số DDCI sẽ tổ chức trao đổi, lấy ý kiến, phản biện của các chuyên gia, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ để hoàn thiện nội dung của Bộ chỉ số DDCI.

Phạm vi, quy mô khảo sát là các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đang hoạt động, sản xuất kinh doanh, triển khai đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh Long An. Dự kiến, số lượng phiếu gửi đi từ 6.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể với kỳ vọng tỷ lệ hồi đáp 25 - 30%. Trong các năm tiếp theo sẽ lựa chọn thêm phân nhóm doanh nghiệp mới thành lập, khuyến khích các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp chuyển đổi số theo định hướng phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An.

Đối tượng đánh giá là 35 đơn vị, trong đó có 20 đơn vị sở, ban, ngành và 15 địa phương trong tỉnh. Về các sở, ban, ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp,  Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Long An, Ban Quản lý Khu kinh tế.

Phương pháp thu thập dữ liệu được thực hiện thông qua 02 hình thức: Khảo sát trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các huyện, thị xã, thành phố; trực tiếp tại doanh nghiệp.

Khảo sát bằng phiếu điện tử trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Trang Dịch vụ công trực tuyến.

Từ tháng 01/2023 đến tháng 02/2023, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố kết quả đánh giá, xếp hạng DDCI của tỉnh./.

Tấn Lộc

Chia sẻ bài viết