Tiếng Việt | English

23/11/2017 - 11:46

Luật Công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển của ngành Công nghệ thông tin

Ngày 23/11, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thi hành Luật Công nghệ thông tin (CNTT). Phó Thủ tướng Chính phủ - Vũ Đức Đam dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu Long An, Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh – Hồ Văn Dân cùng một số sở, ngành tỉnh dự.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Long An10 năm qua, hoạt động ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà nước từng bước được triển khai đồng bộ, thống nhất thông qua các chương trình, kế hoạch ứng dụng CNTT của quốc gia, các bộ, ngành, địa phương trên cả nước. Theo báo cáo Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Liên Hợp quốc, năm 2016, Việt Nam xếp hạng thứ 89 trên thế giới về ứng dụng CNTT, tăng 10 bậc so với năm 2014; đứng hạng thứ 6 trong khối các nước Đông Nam Á.

Việc ứng dụng CNTT góp phần tạo bước đột phá trong hoạt động cải cách hành chính Nhà nước, thông qua việc xử lý văn bản, tài liệu trên môi trường điện tử; sử dụng các phần mềm, cơ sở dữ liệu hỗ trợ trong xử lý công việc. Đến nay, 100% các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trang/cổng thông tin điện tử, đăng tải các báo cáo tổng hợp, thống kê thuộc ngành, lĩnh vực quản lý,…

Cùng với đó, việc ứng dụng CNTT phục vụ cho người dân và doanh nghiệp được triển khai mạnh mẽ, bước đầu cho thấy vai trò kiến tạo phục vụ phát triển. Hệ thống cung cấp dịch vụ công mức độ cao ngày càng tạo sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với các dịch vụ do cơ quan Nhà nước cung cấp. Đến nay, 100% thủ tục hành chính của các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được cung cấp công khai trên trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2,…

Bên cạnh những kết quả đã đạt, Luật CNTT còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục: Sự trùng lặp, không thống nhất giữa các quy định của Luật CNTT với các luật, văn bản dưới luật khác; luật còn thiếu các quy định phù hợp thực tiễn phát triển CNTT hiện nay; sự chồng chéo trong thực thi quản lý Nhà nước giữa các cơ quan trong một số lĩnh vực CNTT;…

Ứng dụng công nghệ thông tin, tiến tới hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước

Phó Thủ tướng Chính phủ - Vũ Đức Đam khẳng định, 10 năm qua, Luật CNTT đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển của ngành CNTT. Luật ra đời thiết lập nên hành lang pháp lý cho việc thực hiện mục tiêu hình thành, phát triển xã hội thông tin, rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thời gian tới, các bộ, ngành Trung ương cần tiếp tục nghiên cứu xu thế phát triển công nghệ, mô hình kinh tế tiên tiến, triển khai Đề án hiện đại hóa Khung pháp lý về CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Riêng Bộ Thông tin và Truyền thông cần chủ động phối hợp các bộ, ngành liên quan rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các nội dung trùng lặp, chưa thống nhất giữa Luật CNTT năm 2006 với các văn bản luật, dưới luật khác nhằm bảo đảm tính đồng bộ trong hệ thống pháp luật,…./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết