Tiếng Việt | English

29/01/2019 - 16:29

Năm 2018: Tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp

Đánh nhau, cướp tài sản, hiếp dâm, giết người vẫn xảy ra nhiều trong năm 2018. Điều đáng nói, nhiều vụ giết người xảy ra chỉ vì xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ, tình cảm, cá nhân.