Tiếng Việt | English

14/09/2020 - 10:24

Nâng cao ý thức tiết kiệm điện

Thời gian qua, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc tuyên truyền về tiết kiệm điện, an toàn điện, từ đó tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức sử dụng điện của cá nhân, tổ chức. Tính đến nay, toàn tỉnh đã tiết kiệm được trên 430,22 triệu kWh. Đây là tiền đề quan trọng để tỉnh Long An tiếp tục đẩy mạnh việc cải thiện chất lượng sử dụng điện, coi tiết kiệm điện là một giải pháp then chốt để giảm thiểu nguy cơ thiếu điện trong giai đoạn tới.

Việc cung ứng điện cho nền kinh tế phải luôn được bảo đảm, làm nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, giữ vững an ninh - quốc phòng, ổn định xã hội. Tuy nhiên, bối cảnh nguồn cung ứng điện giai đoạn 2020-2025 gặp nhiều thách thức do: Tình trạng biến đổi khí hậu; nguồn điện gió, điện mặt trời vẫn còn hạn chế; nhiệt điện gặp nhiều khó khăn trong mở rộng đầu tư. Trong khi đó, nhu cầu điện vẫn tiếp tục tăng cao. Vì vậy, việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả là giải pháp quan trọng, cấp bách, nhằm duy trì ổn định an ninh năng lượng, phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế đất nước trong thời gian năm tới.

Thực hiện chủ trương tiết kiệm điện của Chính phủ phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ, cả hệ thống chính trị phải tích cực triển khai thực hiện hiệu quả việc tiết kiệm điện. Trước hết, lãnh đạo các cơ quan, công sở phải đi đầu thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, đơn vị mình, trên tinh thần càng tiết kiệm càng tốt. Phải ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả quy định về sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và quán triệt tới toàn thể người lao động, đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hằng năm; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy và các quy định hiện hành về tiết kiệm điện. Tăng cường lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà để giảm tiêu thụ điện từ hệ thống điện quốc gia.

Bên cạnh đó, chính quyền các cấp tăng cường chỉ đạo thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời; triển khai các giải pháp công nghệ tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện cho các công trình chiếu sáng công cộng chuẩn bị đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp. Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, văn phòng giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào cao điểm buổi tối,...

Chú trọng tuyên truyền thực hành tiết kiệm điện tại các hộ gia đình: Sử dụng các thiết bị điện được dán nhãn tiết kiệm năng lượng; tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện; chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết; hạn chế tối đa sử dụng bóng đèn sợi đốt; lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời áp mái.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, cần xây dựng và thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kế hoạch sản xuất hợp lý; hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị, máy móc có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm. Lắp đặt, tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió vào hệ thống năng lượng nội bộ; ưu tiên sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao;...

Cả hệ thống chính trị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và các doanh nghiệp để tích cực thực hiện việc tiết kiệm điện trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Ngành Giáo dục và Đào tạo cần phối hợp ngành chức năng lồng ghép nội dung tiết kiệm điện vào trường học để giáo dục học sinh ý thức sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và an toàn. Mặt khác, ngành chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát, áp dụng chế tài xử phạt đối với các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức không thực hiện nghiêm các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Bên cạnh thực hiện chủ trương tiết kiệm điện, tỉnh sẽ ưu tiên chấp thuận, tiếp nhận các dự án đầu tư sử dụng công nghệ cao, năng lượng sạch, tiết kiệm năng lượng vào địa bàn tỉnh./.

Tân An

Chia sẻ bài viết