Tiếng Việt | English

29/07/2015 - 10:22

Phát huy hơn nữa truyền thống uống nước nhớ nguồn

Tháng 7 về, Long An cùng cả nước thể hiện sự biết ơn và tình cảm sâu sắc với những người có công với cách mạng, những người đã chiến đấu, hy sinh tính mạng và một phần xương máu của mình vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

68 năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn thể hiện truyền thống và đạo lý uống nước nhớ nguồn nên đã sớm xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, chế độ ưu đãi đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công với cách mạng. Mặc dù kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng và Nhà nước ta luôn xác định, việc chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân liệt sĩ, hàng triệu người có công, thương bệnh, binh, nạn nhân chất độc màu da cam,... là một nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa nhân văn cao quý.

Uống nước nhớ nguồn là nét đẹp truyền thống nhân nghĩa của đất nước và nhân dân ta, là tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội đối với những cống hiến và hy sinh to lớn của thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Tháng 7 về, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân, cơ quan, đơn vị cần bồi dưỡng, giáo dục cho thế hệ trẻ hiểu rõ những cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng, để phát huy, tiếp nối truyền thống anh dũng của cha anh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước./.

DUY AN 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích