Tiếng Việt | English

29/11/2015 - 20:32

Phủ nhận phát biểu liên quan đến biên giới Việt Nam-Campuchia

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia phủ nhận phát biểu của ông Va Kim Hong liên quan đến biên giới Việt Nam - Campuchia.

Liên tiếp trong các ngày 3/11 và 4/11, Bộ trưởng cao cấp phụ trách công tác biên giới Campuchia Var Kim Hong đã có những phát biểu nêu quan điểm về khu vực giữa Đắc Đăm và Đắc Huýt (Đắc Nông), cho đây là khu vực Campuchia có quyền đòi hỏi theo Nghị định 1914 của Toàn quyền Đông Dương.

Ngày 29/11, trả lời câu hỏi của Thông tấn xã Việt Nam về vấn đề này, ông Trịnh Đức Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia cho biết: “Tôi xin khẳng định lập trường nhất quán và vững chắc của Việt Nam như đã nêu rõ trong phát biểu của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình ngày 2/11/2015. Theo đó, khu vực mà ông Var Kim Hong đề cập luôn thuộc chủ quyền của Việt Nam và đã được hoạch định rõ ràng tại Điều 1, Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia giữa Việt Nam và Campuchia ký ngày 27/12/1985 (Hiệp ước 1985).

Tôi cũng xin nhấn mạnh, theo Hiệp ước 2005 bổ sung Hiệp ước 1985, hai bên chỉ thỏa thuận điều chỉnh hướng đi của đường biên giới đối với sáu khu vực, trong đó không có khu vực mà ông Var Kim Hong đề cập”./.

Nguồn: VOV/Theo Bộ Ngoại giao

Chia sẻ bài viết