Tiếng Việt | English

13/08/2015 - 14:01

Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP - Đời sống người dân tiếp tục được cải thiện

Sáng nay (13-8), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP, ngày 1-11-2012 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 1-6-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Hoàng Văn Liên chủ trì tại điểm cầu Long An.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Hoàng Văn Liên chủ trì hội nghị tại điểm cầu Long An

Trong 3 năm qua, nhiều mục tiêu, chỉ tiêu phát triển xã hội đã cơ bản hoàn thành và vượt so với kế hoạch. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là các gia đình có công với cách mạng, người nghèo, dân tộc thiểu số cùng các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp tục được cải thiện.

Bên cạnh những kết quả, việc thực hiện Nghị quyết vẫn tồn tại môt số mặt cần khắc phục: Hệ thống chính sách an sinh xã hội thiếu tính hệ thống và kết nối, nguồn lực hạn chế trong khi đối tượng ngày càng tăng, múc trợ giúp còn thấp,...

Thủ tướng yêu cầu các ngành liên quan tiếp tục tham mưu hoàn thiện hệ thống luật pháp về ưu đãi người có công với cách mạng và an sinh xã hội; tăng cường cải cách thủ tục hành chính; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chính sách an sinh xã hội, đáp ứng nhu cầu tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết