Tiếng Việt | English

20/10/2021 - 04:31

Sở Tư pháp Long An tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai văn bản pháp luật mới

Chiều 19/10 Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai hai văn bản luật mới theo hình thức trực tuyến.

Giám đốc Sở Tư pháp - Phan Thị Mỹ Dung chủ triển khai một số nội dung văn bản pháp luật mới

Tại hội nghị, các đại biẻu được nghe Giám đốc Sở Tư pháp - Phan Thị Mỹ Dung trình bày một số nội dung gồm Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) được Quốc hội Khóa XIV thông quan tại kỳ họp thứ 9 ngày 18/6/2020 (gọi tắt Luật năm 2020) và được Chủ tịch nước CHXHCNVN ký lệnh công bố số 09/2020//L-CTN ngày 10/7/2020 và có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021.

Luật năm 2020 ban hành nhằm tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về ban hành VBQPPL, nâng cao chất lượng xây dựng VBQPPL. Tăng cường trách nhiệm của từng cơ quan. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Luật năm 2015.

Đại biẻu dự hội nghị tại các điểm cầu 

Một số nội dung chính sửa đổi như sau : Bổ sung làm rõ quy định về phản biện xã hội của UBMTTQVN trong quy trình xây dựng và ban hành VBQPPL. Bổ sung một số hình thức VBQPPL. Sửa đổi thẩm quyền ban hành VBQPPL của cấp huyện và cấp xã. Đặc biệt, tại các điều 146, 147, 148 và 149 của Luật năm 2015 đã được sửa đổi bổ sung về xây dựng và ban hành VBQPPL theo trình tự và thủ tục rút gọn. Ngoài ra, Luật năm 2020 cũng có thêm nhiều điểm sửa đổi để nâng cao trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền khi ban hành VBQPPL.

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 13/11/2020 (gọi tắt Luật năm 2020) và có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2022.

Được biết Luật XLVPHC 2014 trong quá trình áp dụng cũng đã xuất hiện bất cập do mức phạt và thẩm quyền xử phạt trong một số lĩnh vực không đủ sức răn đe. Trong một số trường hợp việc áp dụng biện pháp ngăn chặn, tịch thu tang vật, thủ tục tạm giữ phương tiện, tang vật…cũng tỏ ra không còn phù hợp với giai đoạn hiện nay.

Luật XLVPHC 2020 quy định tăng mức phat tiền tối đa trong 10 lĩnh vực: Giao thông đường bộ, phòng chống tệ nạn xã hội, cơ yếu, quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, giáo dục, điện lực, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thủy lợi, báo chí và kinh doanh bất động sản. Ngoài ra Luật năm 2020 cũng bổ sung mức phạt tiền tối đa cho 10 lĩnh vực khác như: Đối ngoại, cứu nạn, cứu hộ, an ninh mạng, an toàn thông tin mạng, kiểm toán nhà nước, cản trở hoạt động tố tụng, bảo hiểm thất nghiệp, in, sở hữu trí tuệ và tôn giáo./.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết