Tiếng Việt | English

26/11/2021 - 11:14

Tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn, phong trào thanh niên khối Cơ quan và Doanh nghiệp

Ngày 26/11, Ban Chấp hành Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021.

Ban Chấp hành Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

Hoạt động nhằm nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp công tác cho cán bộ đoàn cấp cơ sở trong khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và kỹ năng điều hành Đại hội Đoàn cấp cơ sở.

Tại hội nghị, cán bộ đoàn cấp cơ sở trong khối được thông tin những nội dung hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2027, gồm tên gọi và nhiệm kỳ Đại hội của Đoàn cơ sở và Chi đoàn cơ sở; nội dung đại hội; chương trình Đại hội đoàn, hội nghị đoàn viên; các cơ quan phụ trách công việc của Đại hội, Hội nghị; nhiệm vụ của Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội; văn kiện đại hội; công tác đại biểu Đại hội đoàn; chuẩn bị nhân sự Đại hội; quy trình bầu cử; chuẩn y kết quả Đại hội; duyệt công tác chuẩn bị Đại hội cấp cơ sở và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Dự kiến, Đại hội điểm được tổ chức trước ngày 15/02/2022 và Đại hội cấp cơ sở sẽ hoàn thành trước ngày 15/5/2022.

Bí thư Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh – Phạm Minh Trí thông tin các nội dung tại hội nghị tập huấn

Bên cạnh đó, cán bộ đoàn cũng được hướng dẫn kỹ năng viết và đăng tin, bài trên website Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; góp phần giúp công tác thông tin, tuyên truyền của các cơ sở đoàn đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới, nhất là việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2027./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết