Tiếng Việt | English

12/06/2020 - 11:38

Thi đua là yêu nước

Cách đây 72 năm, vào ngày 11/6/1948, Bác Hồ đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, những lời dạy của Bác đã động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hăng hái thi đua, tích cực tham gia sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc.

72 năm qua, lời dạy của Bác đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Từ Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Người, những chương trình, phong trào thi đua yêu nước được xây dựng và lan tỏa mạnh mẽ, ngày càng được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực, tạo thành phong trào thi đua rộng khắp, tạo động lực to lớn góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH địa phương.

Trong những ngày này, khắp các địa phương trong tỉnh, phong trào thi đua yêu nước đang dâng cao, ngành ngành, người người tích cực thi đua công tác, lao động, sản xuất, chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhiều công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp được triển khai trên các lĩnh vực hạ tầng giao thông, văn hóa,… có ý nghĩa thiết thực, góp phần củng cố, lan tỏa niềm tin về Đảng trong cuộc sống.

Một trong những phong trào thi đua mang lại hiệu quả hết sức ấn tượng, rất dễ cảm nhận trong cuộc sống là phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 88/161 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện Châu Thành được công nhận là huyện nông thôn mới. Đây là những thông tin hết sức phấn khởi, là kết tinh của phong trào thi đua yêu nước mà trong đó nông dân là chủ thể và cũng là đối tượng thụ hưởng. Xây dựng nông thôn mới đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cư dân nông thôn, bảo đảm an ninh, trật tự khu vực nông thôn, phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, tạo chuyển biến về cảnh quan, vệ sinh môi trường, từng bước thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa nông thôn và thành thị. Qua chương trình xây dựng nông thôn mới, nhận thức của nông dân về phương thức sản xuất mới từng bước được hình thành, nhiều tổ hợp tác, hợp tác xã mới được thành lập; nhiều mô hình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các cánh đồng lớn trên cây lúa tiếp tục tập trung xây dựng.

Song song đó, phong trào thi đua “Tỉnh Long An chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” với nhiều mô hình giảm nghèo bền vững, giúp đỡ các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống; nhiều mô hình có tính bền vững và hiệu quả, thu hút người tham gia, thi đua đồng thuận cùng hợp tác, trách nhiệm vì người nghèo và góp phần giảm nghèo. Cán bộ làm công tác giảm nghèo thi đua tận tụy, gương mẫu trách nhiệm, đồng hành cùng tập thể, doanh nghiệp, mạnh thường quân thực hiện những việc làm thiết thực đóng góp kinh phí, công sức, trí tuệ giúp đỡ địa phương, cộng đồng và các hộ gia đình nghèo giảm nghèo, thoát nghèo bền vững vì mục tiêu không để ai bỏ lại phía sau. Dấu ấn đậm nét của phong trào này thể hiện trong những ngày cả nước căng mình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi có nhiều mạnh thường quân, tổ chức, cá nhân đồng hành giúp đỡ người nghèo, người bán vé số, công nhân,… bị ảnh hưởng công việc, thu nhập do dịch bệnh. Chính nhờ tinh thần thi đua giúp đỡ người nghèo mà nhân dân cả nước đã đồng thuận thực hiện chủ trương cách ly xã hội của Thủ tướng Chính phủ để phòng ngừa dịch bệnh.

Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Long An hội nhập và phát triển” gắn liền với công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp giải quyết thủ thục hành chính; nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức,… từ đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, đóng góp ngân sách,...

Đỉnh cao của các phong trào thi đua là tổ chức tuyên truyền, quảng bá, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong phong trào thi đua học Bác, có rất nhiều mô hình hay, hoạt động sáng tạo, nhiều tấm gương sáng trên tất cả lĩnh vực,… góp phần thiết thực vào công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển KT-XH. Mọi người thi đua làm nhiều việc tốt, kể cả những công việc bình thường trong cuộc sống. Qua thi đua, làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết