Tiếng Việt | English

01/08/2019 - 08:52

Thường trực Tỉnh ủy Long An chúc mừng 89 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Sáng 01/8, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An – Nguyễn Văn Được đến thăm, chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 89 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2019).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An – Nguyễn Văn Được (bìa trái) tặng hoa chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 89 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Ông Nguyễn Văn Được biểu dương những kết quả đã đạt của ngành Tuyên giáo, nhất là có nhiều nỗ lực trong công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục góp phần làm tăng sức chiến đấu của Đảng, tạo động lực phát triển KT-XH tỉnh nhà; thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, chương trình đột phá, công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Đồng thời, ông yêu cầu ngành Tuyên giáo tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, nắm bắt những nguyện vọng của nhân dân cũng như khơi dậy lòng yêu nước của các tầng lớp nhân dân; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự là những tấm gương tiêu biểu trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng;…

Phó Bí Thường trực Tỉnh ủy Long An – Nguyễn Văn Được biểu dương những kết quả đã đạt của ngành Tuyên giáo trong những năm qua

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An - Đinh Ngọc Lâm hứa sẽ tiếp tục làm tốt công tác chiến đấu trên mặt trận tư tưởng, văn hóa

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Đinh Ngọc Lâm bày tỏ niềm vui mừng trước sự quan tâm và động viên của Thường trực Tỉnh ủy, đồng thời, hứa sẽ tiếp tục kiên định, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái và nhân rộng cái đẹp, làm tốt công tác chiến đấu trên mặt trận tư tưởng, văn hóa,…

Phó Bí Thường trực Tỉnh ủy Long An – Nguyễn Văn Được chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ làm công tác tuyên giáo

Thời gian qua, ngành Tuyên giáo Long An không ngừng trưởng thành về mọi mặt; hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở được củng cố và kiện toàn. Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo ngày được đào tạo cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng./.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết