Tiếng Việt | English

21/11/2015 - 15:09

Từ cửa lớp

Đến với các em bằng tất cả nỗi niềm
Tôi người lính từng gian nan chiến đấu
Súng đói đạn
Người đói gạo
Ngụm nước đỡ lòng cũng đắng chát mồ hôi.

Vạch đường đi theo hướng sao trời
Đêm tiền tuyến khát từng con chữ
Sách quý chuyền tay ấm lòng hậu cứ
Chung tán cây rừng mắc võng bình thơ.

Đường đến hòa bình hun hút ước mơ
Chẳng tính được đâu tử sinh, mất mát
Ngụm nước đỡ lòng cũng còn thèm khát
Tự khéo khôn trước mưu mẹo chiến trường.

Cùng tuổi các em tôi chiến đấu kiên cường
Đến bục giảng bằng đường cong chật hẹp
Bằng ý chí và niềm tin sắt thép
Khoác áo thầy khi tuổi đã ngang trưa.

Vạn sự khởi đầu từ những ước mơ
Tôi là gió nâng diều em tung cánh
Càng cố gắng càng thêm sức mạnh
Vững bước vào đời bằng khối óc niềm tin.

Chiến thắng đầu tiên là chiến thắng chính mình
Học, học mãi, học suốt đời em nhé
Đất nước trông chờ vào trí tài sức trẻ
Xán lạn những con đường từ cửa lớp đi ra.

Phan Thành Minh

 

 

Chia sẻ bài viết