Tiếng Việt | English

20/08/2020 - 07:34

UBND tỉnh Long An yêu cầu tăng cường giải pháp cài đặt ứng dụng Bluezone

Ngày 19/8, UBND tỉnh Long An ban hành Công văn số 5008/UBND-VHXH yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường giải pháp cài đặt ứng dụng Bluezone trên địa bàn tỉnh.

Giao diện ứng dụng Bluezone

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 272/TB- VPCP ngày 03/8/2020 và chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 2841/BTTTT-TTH ngày 01/8/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 4559/UBND-VHXH ngày 03/8/2020 yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị, thành phố quyết liệt triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone để phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông thì tính đến ngày 15/8/2020, số lượng người dùng Bluezone trên địa bàn tỉnh là 197.011 người (chiếm 11,09% dân số), chưa đạt mục tiêu đề ra (60%).

Để tăng số lượng người dùng Bluezone trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone theo Công văn số 4559/UBND-VHXH ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh.

Thủ trưởng các ngành, các cấp theo dõi, chỉ đạo thường xuyên, thực hiện hậu kiểm, báo cáo chính xác số lượng người cài đặt ứng dụng Bluezone ở địa phương, đơn vị mình. Chú trọng giải pháp tạo lập, mở rộng các nhóm tuyên truyền, hỗ trợ cài đặt trên các mạng xã hội (như Zalo, Facebook) cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đối tượng quản lý nhà nước của ngành mình, cấp mình.

UBND cấp huyện, UBND cấp xã đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone trực tiếp cho người dân trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4937/UBND-VHXH ngày 17/8/2020.

Ngoài các biện pháp đã thực hiện trước đây, lưu ý yêu cầu tất cả các đối tượng thuộc diện phải cách ly (tập trung, tại nhà) và những đối tượng thuộc diện phải xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn cài đặt Bluezone trên điện thoại của mình; đề nghị các cơ sở kinh doanh mua bán sửa chữa điện thoại, các cơ sở lưu trú, ăn uống, giải trí,.. cài đặt ứng dụng Bluezone cho khách hàng.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các Trung tâm Hành chính công cấp huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã thực hiện việc hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt, bảo đảm 100% người dân có điện thoại thông minh phải được cài đặt ứng dụng Bluezone khi đến giao dịch.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế yêu cầu doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp dán hướng dẫn cài đặt sử dụng ứng dụng Bluezone, bố trí nhân sự trực tiếp hướng dẫn cài đặt đến từng người lao động; tổ chức tuyên truyền đến từng phân xưởng, dây chuyền, bộ phận sản xuất với các phương thức phù hợp; kịp thời cập nhật báo cáo số lượng, tỷ lệ cài đặt cho cơ quan quản lý nhà nước. Gắn trách nhiệm của chủ doanh nghiệp với việc bảo đảm toàn bộ người lao động hoàn thành cài đặt ứng dụng Bluezone và hướng dẫn cài đặt cho người thân và những người xung quanh.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, chính quyền địa phương thành lập các tổ/nhóm triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone trực tiếp cho người dân tại từng xã, phường, khu phố, bệnh viện, nơi đông người; tổ chức quán triệt toàn bộ người lao động thực hiện khuyến nghị, hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt ứng dụng Bluezone cho tất cả khách hàng của mình khi phát, thu gom bưu phẩm, bưu kiện tại địa chỉ khách hàng, khách hàng đến giao dịch tại các bưu cục; khi tư vấn, bán hàng, lắp đặt, sửa chữa tại địa chỉ khách hàng hoặc tại các điểm giao dịch viễn thông; kịp thời tổng hợp, cập nhật báo cáo số lượng, tỷ lệ cài đặt cho cơ quan quản lý nhà nước.

Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Long An chỉ đạo, tổ chức cho các đơn vị trực thuộc thực hiện khuyến nghị, hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt ứng dụng Bluezone cho tất cả người dân có điện thoại thông minh khi đến làm việc, giao dịch. Chỉ đạo, triển khai đến toàn bộ hệ thống tín dụng, ngân hàng trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác này.

UBND tỉnh đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh tiếp tục lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong hệ thống phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, tổ chức cho đoàn viên, hội viên cài đặt và hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt ứng dụng Bluezone cho người dân. Đặc biệt chú trọng triển khai giải pháp tạo lập, mở rộng các nhóm tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone trên các mạng xã hội (như Zalo, Facebook) cho đoàn viên, hội viên. Đoàn thanh niên các cấp tổ chức các đội thanh niên tình nguyện phối hợp với chính quyền cơ sở thực hiện trực tiếp việc cài đặt ứng dụng Bluezone cho người dân./.

T.H

Chia sẻ bài viết