Tiếng Việt | English

22/09/2015 - 05:45

Việt Nam đã hoàn tất mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ

“43 triệu người Việt Nam đã thoát khỏi nghèo đói” là kết quả được Chính phủ và LHQ đưa ra trong Lễ công bố “Kết quả 15 năm thực hiện Mục tiêu thiên niên kỷ ở Việt Nam”.

Lễ công bố diễn ra sáng nay 21/9 tại Hà Nội. Theo báo cáo, giai đoạn 15 năm 2001-2015, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam ở mức khá cao, riêng giai đoạn 2000-2008, đạt mức trung bình trên 7%/năm. Cùng với phát triển kinh tế, Việt Nam đặc biệt chú ý và phân bổ nguồn lực cho giảm nghèo và phát triển xã hội.

Lễ công bố 15 năm thực hiện Mục tiêu thiên niên kỷ.

Trong vòng 1 thập niên, tỷ lệ nghèo tính trên chi tiêu đã giảm từ 58% năm 1993 xuống còn 19,5% năm 2004, giúp đưa 20 triệu người thoát nghèo. Giai đoạn 2011-2015, tỷ lệ nghèo cùng giảm từ 14,2% năm 2010 còn 9,8% năm 2013. Việt Nam đã hoàn thành Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ như: xóa đói giảm nghèo cùng cực; đạt phổ cập giáo dục tiểu học; thúc đẩy bình đẳng giới và đạt nhiều tiến bộ trong các chỉ tiêu về y tế như giảm tỷ số tử vong mẹ và tỷ suất tử vong trẻ em; đạt mục tiêu về kiểm soát sốt rét và bệnh lao cũng như đẩy lùi tỷ lệ lây lan HIV/AIDS…

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn nhiều hạn chế cần tiếp tục nỗ lực thực hiện như: phòng chống HIV/AIDS; tình trạng còi cọc ở trẻ em; thúc đẩy bền vững về môi trường; tiến độ thực hiện các mục tiêu chưa ngang bằng giữa các vùng và giữa các nhóm dân cư, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Thứ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu.

Thứ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói:“Trong chặng đường tiếp theo sau năm 2015, khi Mục tiêu thiên niên kỷ kết thúc thời gian thực hiện và hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững, Việt Nam vẫn tiếp tục tập trung nỗ lực duy trì và nâng cao các kết quả đạt được, đồng thời tiến tới một mô hình tăng trưởng bền vững. Vì sự phát triển con người gắn với quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, chúng ta cần huy động những nguồn lực nhằm đem lại những thành công hơn nữa về tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo; tập trung nhiều hơn vào khía cạnh tăng năng suất và đổi mới cùng với các công cụ chính sách nhằm đảm bảo sự phát triển toàn diện và công bằng”.

Chúc mừng những thành tựu Việt Nam đã đạt được, bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam mong muốn, trong thời gian tới, Việt Nam cần tiếp tục duy trì mục tiêu này và có những định hướng về chính sách để hoàn tất Mục tiêu thiên niên kỷ ở Việt Nam:“Tôi xin khẳng định rằng Liên Hợp Quốc luôn sẵn sàng hỗ trợ Chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự và khu vực tư nhân giúp Việt Nam thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững và tiếp tục đạt được những thành tựu mới có ý nghĩa đột phá – để bảo đảm không một ai bị bỏ rơi”./.

Kim Thanh/VOV-Trung Tâm tin

Chia sẻ bài viết