Tiếng Việt | English

18/05/2018 - 09:38

Bảo đảm quyền lợi, phúc lợi tốt hơn cho người lao động

Công đoàn cơ sở (CĐCS) là cầu nối giữa người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ). Quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ có được chăm lo, bảo vệ tốt hay không, phần lớn nhờ vào sự hoạt động năng nổ, hiệu quả của ban chấp hành CĐCS.

Thực tế, có nhiều CĐCS quan tâm đến quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của NLĐ, tổ chức đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của NLĐ; từ đó mạnh dạn đề xuất với NSDLĐ thực hiện các nội dung trong thỏa ước lao động, các chế độ, chính sách về lao động nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ. Tuy nhiên, không ít ban chấp hành CĐCS hoạt động cầm chừng, mang tính hình thức nên việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ còn hạn chế.

Để bảo đảm quyền lợi, phúc lợi tốt hơn cho NLĐ, ngoài sự hoạt động tích cực của ban chấp hành CĐCS, NSDLĐ cần nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện thỏa ước lao động tập thể; ngành chức năng quan tâm tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho ban chấp hành CĐCS, đồng thời tăng cường kiểm tra nhằm kịp thời hướng dẫn khắc phục, sửa chữa những hạn chế, thiếu sót của ban chấp hành CĐCS và NSDLĐ./.

Trầm Bưng

Chia sẻ bài viết