Tiếng Việt | English

25/06/2018 - 14:44

Làm gì khi thông tin cá nhân in trên thẻ BHYT không chính xác?

Câu hỏi: Tôi mua bảo hiểm y tế (BHYT) 5 năm liên tục, khi tôi tiếp tục mua, trên thẻ ghi thời điểm đủ 5 năm liên tục từ ngày 01/01/2020 là không chính xác. Vậy tôi phải làm thế nào?

Lê Văn Hạnh (Châu Thành)

Trả lời:

Để việc xác định thời gian tham gia BHYT liên tục bảo đảm chính xác, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Công văn số 3222/BHXH-ST, ngày 24/8/2016; Công văn số 4656/BHXH-CNTT, ngày 21/11/2016, trong đó có quy định: “Đối với thẻ BHYT đã cấp mà còn giá trị và thông tin thời gian tham gia liên tục chưa chính xác: BHXH tỉnh, thành phố có trách nhiệm hướng dẫn người tham gia BHYT liên hệ với cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT và thực hiện đổi thẻ ngay trong ngày khi nhận đủ thông tin”.

Như vậy, trường hợp thẻ BHYT của ông ghi thời điểm đủ 5 năm liên tục chưa chính xác, ông có thể liên hệ với cơ quan BHXH nơi cấp thẻ để được đổi thẻ theo quy định.

Câu hỏi: Từ ngày 01/7/2018, mức lương cơ sở tăng, vậy mức hưởng của người tham gia BHYT tăng bao nhiêu? Hồ sơ thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT được quy định như thế nào?

(trannam78@gmail.com)

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 2, Điều 3, Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, từ ngày 01/7/2018: Mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng. Mức lương cơ sở hiện tại là 1.300.000 đồng.

Lương cơ sở tăng, quyền lợi và mức hưởng BHYT của chủ thẻ cũng tăng theo. Cụ thể:

- Những người tham gia BHYT khi khám, chữa bệnh với mức dưới 208.500 đồng (tương ứng 15% của lương cơ sở: 1.390.000 đồng x 15%) sẽ được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí. Quy định trước thời điểm 01/7/2018 là 195.000 đồng.

- Số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm tài chính làm căn cứ để cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm (6 tháng lương cơ sở) điều chỉnh tăng từ 7.800.000 đồng (1.300.000 đồng x 6) lên 8.340.000 đồng (1.390.000 đồng x 6).

- Mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt quá 45 tháng lương cơ sở: Điều chỉnh tăng từ 58.500.000 đồng (1.300.000 đồng x 45) lên 62.550.000 đồng (1.390.000 đồng x 45).

Hồ sơ thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT, gồm: Giấy đề nghị thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT lập theo mẫu; thẻ BHYT, giấy tờ chứng minh về nhân thân và giấy chuyển viện/giấy hẹn khám lại (nếu có); giấy ra viện; bản chính các chứng từ hợp lệ (hóa đơn mua thuốc, hóa đơn thu viện phí và các chứng từ liên quan)./.

BHXH tỉnh Long An

Chia sẻ bài viết