Tiếng Việt | English

27/06/2018 - 16:53

Mô hình phòng xét xử mới: Bảo đảm quyền bình đẳng, độc lập trong xét xử

Từ ngày 01/01/2018, mô hình phòng xét xử mới được triển khai và áp dụng trong toàn hệ thống Tòa án nhân dân các cấp.

Trước đây, nếu trong phòng xử án, vị trí ngồi của kiểm sát viên ngang với hội đồng xét xử thì với mô hình phòng xử án mới, vị trí ngồi của kiểm sát viên và người bào chữa được bố trí đối diện, ngang hàng nhau; vành móng ngựa được thay thế bằng bục khai báo,...

Từ ngày 01/01/2018, mô hình phòng xét xử mới được triển khai và áp dụng trong toàn hệ thống Tòa án nhân dân (TAND) các cấp. Theo đánh giá của TAND tỉnh, sau nửa năm thực hiện mô hình này, hội đồng xét xử thể hiện được vị trí, vai trò trung tâm; bảo đảm quyền bình đẳng trước tòa án; bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong xét xử, quyền bào chữa của bị cáo, quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

Theo mô hình phòng xử án mới tại Long An, vành móng ngựa được thay thế bằng bục khai báo của bị cáo

Theo mô hình phòng xử án mới tại Long An, vành móng ngựa được thay thế bằng bục khai báo của bị cáo

Nếu như trước đây, hội đồng xét xử, đại diện Viện Kiểm sát, thư ký phiên tòa ngồi ở bục cao nhất của phòng xử án thì nay, vị trí của hội đồng xét xử được bố trí ở bục cao nhất, thư ký phiên tòa bố trí dưới một cấp; đại diện Viện Kiểm sát và luật sư được bố trí đối diện và ngang hàng nhau, tạo sự bình đẳng giữa 2 bên. Vành móng ngựa được thay thế bằng bục khai báo, có quy định riêng về phòng xử án đối với các vụ việc về gia đình và người chưa thành niên,...

Việc áp dụng mô hình phòng xét xử mới thể hiện quyền bình đẳng trong quá trình tranh tụng giữa luật sư và bị cáo đối với đại diện Viện Kiểm sát. Đây không chỉ là vấn đề thay đổi vị trí ngồi một cách cơ học mà còn phù hợp với tinh thần của Hiến pháp 2013, ghi nhận nguyên tắc tranh tụng trong xét xử cũng như thực hiện công tác cải cách tư pháp của Đảng thể hiện trong Nghị quyết số 08, ngày 02/01/2002 và Nghị quyết 49, ngày 02/6/2005 nhằm nâng cao chất lượng xét xử của tòa án./.

Ban Nội chính Tỉnh ủy  - Kiên Định

Chia sẻ bài viết