Tiếng Việt | English

02/12/2019 - 16:18

Năm 2019: Long An thanh tra, kiểm tra phát hiện số tiền sai phạm trên 26 tỉ đồng

Trong năm 2019, các cơ quan chức năng tỉnh Long An tiến hành 102 cuộc thanh tra, kiểm tra trên nhiều lĩnh vực. Phát hiện số tiền sai phạm trên 26 tỉ đồng; đã tiến hành thu hồi trên 3,9 tỉ đồng.

Lĩnh vực quản lý, đầu tư xây dựng có nhiều vi phạm

Cụ thể, cơ quan chức năng triển khai 59 cuộc thanh tra hành chính; trong đó, số cuộc theo kế hoạch là 40, đột xuất là 19 cuộc.

Qua thanh tra, phát hiện số đơn vị có vi phạm 34/71 tổng số đơn vị được thanh tra; phát hiện số tiền vi phạm về kinh tế là trên 13 tỉ đồng.

Ngoài ra, ngành Thanh tra triển khai 14 cuộc thanh - kiểm tra trong lĩnh vực quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng. Đến nay, đã ban hành kết luận thanh tra 10 cuộc; giá trị tài sản sai phạm trên 1,6 tỉ đồng.  

Trong lĩnh vực Quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách, cơ quan chức năng triển khai 29 cuộc. Trong đó, đã ban hành kết luận 20 cuộc; phát hiện 13/29 đơn vị có sai phạm; giá trị tài sản sai phạm 11,4 tỉ đồng.

Các đoàn Thanh tra kiến nghị thu hồi nộp ngân sách số tiền trên 4 tỉ đồng.

Hiện đã thu hồi được số tiền trên 3,9 tỉ đồng.

Về hành chính, đề nghị kỷ luật 7 cá nhân. Về hình sự, chuyển cơ quan điều tra 8 vụ, 30 đối tượng.

Những vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra: Chưa thực hiện tốt việc xây dựng nguyên tắc, quy trình, phương thức mua sắm; nguyên tắc thu, quản lý và thanh toán tiền thu hộ; thu, quản lý và sử dụng nguồn hoa hồng được hưởng; chưa thực hiện tốt công tác mở, ghi, cộng khóa sổ và lưu trữ sổ sách của kế toán và thủ quỹ; không ghi sổ sách, không có chứng từ thu - chi theo dõi rõ ràng, thiếu sự minh bạch, khách quan, chưa thực hiện việc nộp tiền cho thuê căn tin vào ngân sách, khoán công tác phí không đúng quy định.

Trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng còn thiếu kiểm tra, giám sát thường xuyên; kiểm tra hồ sơ hoàn công chưa chặt chẽ để sai sót về khối lượng nghiệm thu, dẫn đến quyết toán thừa khối lượng cho đơn vị thi công, thời hạn lập báo cáo quyết toán vượt so với quy định./.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết