Tiếng Việt | English

06/12/2019 - 07:53

Phát huy tinh thần dám làm, dám chịu trách nhiệm, sáng tạo, đột phá

Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đang diễn ra, đây là kỳ họp lệ cuối năm 2019, HĐND xem xét, thảo luận, thông qua nhiều nội dung quan trọng, sát cuộc sống, nhất là kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và nhiều nghị quyết quan trọng khác…

Năm 2019, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Long An đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện đạt và vượt kế hoạch 18/21 chỉ tiêu chủ yếu. Kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá, đạt 9,41%.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp. Đời sống người dân được cải thiện, nâng cao, GRDP bình quân đầu người đạt 72,67 triệu đồng, tăng 7,14 triệu đồng so với năm trước. Chương trình xây dựng nông thôn mới hướng vào thực chất từng tiêu chí, nâng cao đời sống nhân dân. Công nghiệp - xây dựng tiếp tục tăng trưởng khá tốt, phát huy vai trò động lực cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ Chương trình Huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm và 3 công trình trọng điểm đạt nhiều kết quả. Thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra. Văn hóa - xã hội phát triển ổn định. Hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh tiếp tục được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động,… Những kết quả trên tạo nhiều gam màu sáng trong bức tranh KT-XH tỉnh nhà; là dấu ấn của sự đồng thuận, ý Đảng, lòng dân hòa quyện, là nền tảng, động lực để Long An bước vào năm mới 2020 với niềm tin mới.

Bên cạnh những kết quả trên, phải thẳng thắn nhìn nhận việc thực hiện nghị quyết, kế hoạch năm 2019 còn những hạn chế: Tăng trưởng kinh tế chưa ổn định, không đạt chỉ tiêu đề ra (9,41%/9,6%); chỉ tiêu GRDP bình quân đầu người, tỷ lệ đầu tư xã hội trên GRDP không đạt chỉ tiêu kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp phát triển chưa ổn định và bền vững, liên kết sản xuất với thị trường tiêu thụ còn nhiều khó khăn; các mô hình sản xuất nông nghiệp chất lượng cao chưa thật sự tạo được sức lan tỏa; 4 HTX điểm năm 2019 chưa hoàn chỉnh. Diện tích lấp đầy, tăng thêm trong các khu, cụm công nghiệp còn thấp; tiến độ đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp còn chậm. Công tác kê biên, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư chưa thật sự chuyển biến rõ nét. Công tác quản lý đất đai, xây dựng, thị trường bất động sản, trật tự đô thị, bảo vệ hành lang an toàn giao thông, kiểm soát ô nhiễm môi trường, giải quyết vấn đề rác thải trong sản xuất công nghiệp, sản xuất nông nghiệp, rác thải sinh hoạt còn bất cập. Việc huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư trong lĩnh vực văn hóa - xã hội có mặt còn hạn chế, tiến độ triển khai còn chậm. Xây dựng và phát triển văn hóa chưa tạo thành nguồn lực để gắn với phát triển KT-XH; chưa khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của tỉnh để phát triển du lịch. Đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài,... chưa đáp ứng yêu cầu thực tế.

Bên cạnh đó, tội phạm trên lĩnh vực trật tự, xã hội xảy ra nhiều; tội phạm ma túy diễn biến phức tạp; tình trạng “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê xảy ra tại một số địa phương. Công tác phối hợp, giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân có việc còn chậm, chưa triệt để; an ninh nông thôn, an ninh trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp vẫn còn những yếu tố gây mất ổn định. Việc thực hiện một số kiến nghị sau giám sát của HĐND hiệu quả chưa cao; vai trò, trách nhiệm của một số đại biểu HĐND chưa phát huy tốt. Hoạt động của chính quyền các cấp và một số sở, ngành có mặt chưa sâu sát, chậm chấn chỉnh những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ; sự phối hợp chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ, thống nhất. 

Nguyên nhân chủ quan là người đứng đầu một số ngành, địa phương chưa phát huy tốt sự chủ động đổi mới, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm; chưa đi sâu đi sát giải quyết dứt điểm sự vụ, sự việc. Một số cấp ủy, sở, ngành, chính quyền địa phương, cơ sở thiếu giải pháp khả thi và đồng bộ để giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc, phát sinh ở địa phương, đơn vị. Còn xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết hồ sơ hành chính.

Những hạn chế trên được Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 18 và kỳ họp HĐND này phân tích, mổ xẻ tìm nguyên nhân chủ quan, khách quan, thảo luận thẳng thắn để tìm giải pháp khả thi, đồng bộ, hiệu quả trong thực hiện vai trò của HĐND và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020.

Dám làm, dám chịu trách nhiệm, sáng tạo, đột phá vốn là truyền thống quý báu của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Long An được thể hiện từ thời kỳ tiền đổi mới và tiến quân khai phá Đồng Tháp Mười, sẽ tiếp tục được Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Long An phát huy trong thời gian tới./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết