Tiếng Việt | English

03/06/2020 - 10:20

Sở yêu cầu xuất toán hàng trăm triệu đồng nhưng huyện kiến nghị không?

Sau khi Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo có kết luận chỉ ra nhiều vi phạm liên quan đến công tác tài chính tại Trường Mẫu giáo Họa Mi (xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) và yêu cầu xuất toán số tiền hàng trăm triệu đồng thì Chủ tịch UBND huyện có văn bản kiến nghị cho trường không xuất toán. Điều đó cũng đặt ra câu hỏi, có phải huyện cho rằng, kết luận thanh tra là không đúng?

Văn bản của Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa kiến nghị cho nhà trường không xuất toán
Văn bản của Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa kiến nghị cho nhà trường không xuất toán

Thanh tra chỉ ra nhiều khoản thu, chi sai quy định

Ngày 13/12/2019, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kết luận số 197 về thanh tra chuyên ngành Trường Mẫu giáo Họa Mi. Theo đó, chỉ ra nhiều sai sót trong công tác quản lý tài chính và thực hiện các khoản thu, chi không có trong quy định. Cụ thể, đối với nguồn ngân sách, nhà trường đã chi số tiền hơn 86.500.000 đồng để sửa chữa hệ thống điện, nền bêtông, thi công mái che tiền chế, sơn đồ chơi, vẽ tranh ngoài trời, thi công bồn nước mà không có văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền. Bên cạnh đó, nhà trường chi số tiền hơn 108 triệu đồng mua thiết bị đồ dùng, đồ chơi mầm non, cột ném bóng, máy photo mà không có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt là không đúng theo quy định tại khoản 3, Điều 15 Thông tư số 58/2016 ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính.

Đồng thời, kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, đối với nguồn thu học phí, nhà trường chi số tiền gần 129 triệu đồng mua dụng cụ đồ chơi, bàn ghế mà không có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt là sai quy định. Đối với nguồn thu hộ và thỏa thuận từ phụ huynh học sinh (HS), nhà trường tổ chức thu tiền bảo hiểm tai nạn HS và ký kết hợp đồng với Công ty Bảo Việt, Công ty Bảo Minh là không đúng theo quy định về việc thực hiện bảo hiểm y tế cho HS, sinh viên. 

Ngoài ra, hiệu trưởng trường thực hiện các khoản thu tiền hỗ trợ cho bảo vệ, cấp dưỡng, thuê người dọn vệ sinh, thu gom rác, hình thẻ, tiền ủng hộ Hội Khuyến học của trường với tổng số tiền hơn 56 triệu đồng là không đúng theo quy định của UBND tỉnh.

Từ những vi phạm qua kết luận thanh tra chỉ ra, Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo kiến nghị, Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa kiểm điểm, xác định trách nhiệm theo quy định của pháp luật về những sai phạm của Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Họa Mi trong công tác quản lý tài chính và thực hiện các khoản thu không có trong quy định.

Đồng thời, kết luận thanh tra cũng yêu cầu Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Họa Mi “xuất toán số tiền chi không đúng quy định từ ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu học phí nêu trên” và tiến hành hoàn trả các khoản thu cho phụ huynh HS không có trong quy định.

Huyện kiến nghị không xuất toàn 

Mặc dù vậy, sau đó, Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa - Trần Văn Lành có văn bản kiến nghị Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét cho Trường Mẫu giáo Họa Mi “không xuất toán các khoản chi mua sắm và sửa chữa”. Kiến nghị này chẳng khác gì huyện không đồng ý với những kết luận của Thanh tra sở về nội dung này? Hay nói cách khác là kết luận của Thanh tra sở về nội dung này là không đúng? (phóng viên).

Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo - Huỳnh Văn Hiệp khẳng định, thời gian qua, Thanh tra sở chưa nhận được phản ánh, khiếu nại gì về kết luận thanh tra chuyên ngành đối với Trường Mẫu giáo Họa Mi. 

“Đối với văn bản của UBND huyện Đức Hòa thì đó chỉ là nội dung kiến nghị xem xét” - ông Hiệp nói.Ông Hiệp cũng cho biết, đến nay, sở chưa có trả lời về những kiến nghị của UBND huyện Đức Hòa.

Phóng viên đặt câu hỏi, không trả lời, điều đó có nghĩa là kết luận thanh tra vẫn được thực hiện, như vậy, đến nay, nhà trường đã chấp hành như thế nào? Về việc này, ông Hiệp thông tin, sau khi có kết luận thanh tra (ngày 13/12/2019) đến nay, Thanh tra sở đã 2 lần ra văn bản đôn đốc Trường Mẫu giáo Họa Mi thực hiện theo kết luận thanh tra (gần đây nhất là ngày 18/5/2020), về phía nhà trường cũng có báo cáo một số nội dung thực hiện kết luận thanh tra, trong đó có một số yêu cầu đã thực hiện xong. Tuy nhiên, nhà trường chưa thực hiện yêu cầu xuất toán số tiền chi không đúng quy định từ nguồn ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu học phí.

“Hiện nay, Thanh tra sở vẫn tiếp tục theo dõi, đôn đốc Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Họa Mi thực hiện theo kết luận thanh tra, tức là xuất toán số tiền chi không đúng quy định từ ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu học phí. Nếu nhà trường vẫn kéo dài thời gian thì Thanh tra sở sẽ đề xuất Giám đốc sở kiểm tra việc thực hiện kết luận” - Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo - Huỳnh Văn Hiệp thông tin.

"Kết luận thanh tra yêu cầu Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Họa Mi “xuất toán số tiền chi mua sắm, sửa chữa không đúng quy định từ ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu học phí”. Mặc dù vậy, sau đó, Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa - Trần Văn Lành có văn bản kiến nghị Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét cho Trường Mẫu giáo Họa Mi “không xuất toán các khoản chi mua sắm và sửa chữa”./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết