Tiếng Việt | English

26/12/2016 - 08:20

Vì biển, đảo quê hương!

Nước Việt Nam thân yêu có đường bờ biển 3.260km, kéo dài từ Móng Cái đến mũi Cà Mau. Vùng biển rộng lớn của nước ta với hàng ngàn đảo lớn, nhỏ, đặc biệt có 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nằm trên biển Đông có vị trí chiến lược rất quan trọng, là một phần lãnh thổ thiêng liêng, không thể tách rời của Tổ quốc.

Với mỗi người Việt Nam yêu nước thì biển, đảo, trong đó có Hoàng Sa, Trường Sa luôn trong trái tim mình. Tham gia đóng góp công sức, trí tuệ, tình cảm, thậm chí là xương máu vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng biển, đảo chính là tiếng nói của lý trí, mệnh lệnh của trái tim những người con đất Việt.

Tấm lòng của cán bộ, đảng viên và người dân Long An luôn hướng về biển, đảo quê hương. Hôm nay, Tỉnh ủy Long An và Đảng ủy Quân chủng Hải quân Việt Nam ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo; đây là việc làm vô cùng ý nghĩa. Theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh, chương trình ký kết này có ý nghĩa quan trọng nhằm tạo sự phối hợp, gắn kết chặt chẽ giữa Tỉnh ủy Long An và Đảng ủy Quân chủng Hải quân trong công tác tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo; là sự khởi động, tạo động lực góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, đảo và bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Long An luôn nâng cao nhận thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương. Từ nay trên báo chí tỉnh nhà có thêm chuyên mục “Vì biển, đảo quê hương”; có nhiều hoạt động kết nghĩa, thăm viếng, giao lưu văn hóa, văn nghệ, trưng bày, triển lãm về biển, đảo; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chính sách hậu phương quân đội,... được triển khai nhằm thắt chặt tình cảm với cán bộ, chiến sĩ ngày đêm ở nơi đầu sóng, ngọn gió canh giữ biển, đảo quê hương. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Long An cùng hòa chung suy nghĩ, cảm xúc, trách nhiệm với đồng bào cả nước quyết bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, trong đó có biển, đảo thân yêu./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết