Tiếng Việt | English

11/01/2019 - 08:10

Vụ Đông Xuân - “Mùa làm năm ăn”

Năm 2018, sản xuất nông nghiệp đạt kết quả rất ấn tượng, sản lượng lúa trên 2,7 triệu tấn, trong đó lúa chất lượng cao đạt 1,3 triệu tấn. Tốc độ tăng trưởng toàn ngành đạt 4,88%, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đều tăng. Chương trình đột phá của tỉnh về Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp được tập trung thực hiện, bước đầu sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng chất lượng cao. 

Ngoài bảo đảm an ninh lương thực, lĩnh vực nông nghiệp góp phần quan trọng đạt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết năm 2018 của Tỉnh ủy.

Năm 2018, nước lũ về lớn hơn mọi năm, tháo chua rửa phen, bồi đắp phù sa, hứa hẹn một vụ mùa bội thu trong vụ Đông Xuân 2018-2019. Tuy nhiên theo dự báo, tình hình sâu, bệnh, hạn, mặn xâm nhập sớm và diễn biến phức tạp. Do đó, đòi hỏi ngành nông nghiệp phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, chủ động phối hợp các địa phương và tăng cường tuyên truyền tạo sự đồng thuận, bứt phá trong nông dân để thực hiện thắng lợi vụ Đông Xuân.

Trên nền tảng của Đề án Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành, ngành tiếp tục phát huy, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, coi trọng chất lượng, gắn sản xuất với công nghiệp chế biến, kết nối chặt chẽ với thị trường tiêu thụ. 

Về phía nông dân, phải bảo đảm tập trung gieo sạ lúa theo đúng lịch thời vụ, sử dụng các giống lúa chất lượng cao, phù hợp. Tích cực tham gia liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng cánh đồng lớn; áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao giá trị sản xuất, hạn chế rủi ro do thời tiết. Mạnh dạn cơ giới hóa các khâu, công đoạn trong quá trình canh tác để tiết kiệm thời gian và chi phí. 

Ngoài ra, các ngân hàng, lực lượng quản lý thị trường nên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về nguồn vốn, tăng cường quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp để nông dân an tâm sản xuất.

Vụ Đông Xuân 2018-2019 là mùa vụ quyết định năng suất, sản lượng của cả năm 2019. Đây thực sự là “mùa làm năm ăn”, nên đòi hỏi các cấp chính quyền, ngành chức năng, doanh nghiệp nông nghiệp và người nông dân tập trung cao độ để sản xuất đạt kết quả tốt nhất./.

Kim Quy

 

Chia sẻ bài viết