Tiếng Việt | English

05/06/2023 - 09:45

Cảnh giác thủ đoạn lợi dụng mâu thuẫn trong quan hệ lao động để chống phá

Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động luôn dùng mọi thủ đoạn chống phá nhằm phủ định giá trị lịch sử của dân tộc và những thành quả cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đã gầy dựng. Gần đây, chúng lợi dụng mâu thuẫn giữa những người lao động (LĐ) và người sử dụng LĐ để tuyên truyền, kích động tụ tập đông người, đình công, lãn công, kéo đi khiếu kiện,...

Nhiều thủ đoạn, phương thức xuyên tạc, chống phá

Cách đây 2 năm, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại TP.HCM, các thế lực thù địch, phản động đã đẩy mạnh tuyên truyền, xuyên tạc biện pháp của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện giãn cách xã hội, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, quyền con người, đàn áp quyền tự do cơ bản của người dân, không bảo đảm quyền của người LĐ,... Chúng tự cho mình là nhân văn, tiến bộ và có quyền “can thiệp nhân đạo”, “bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người LĐ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế”,... nhưng thực chất đây chỉ là lớp ngụy trang, che đậy để kích động, chống phá.

Đối tượng mà chúng “quan tâm” là công nhân, người LĐ ở các công ty, xí nghiệp - lực lượng đông đảo trong xã hội. Hiện nay, đời sống của công nhân, người LĐ ở nước ta, tỉnh ta tuy có nhiều cải thiện so với trước nhưng vẫn còn khó khăn; trình độ, kiến thức và hiểu biết của công nhân, người LĐ không đồng đều; ý thức chấp hành kỷ luật LĐ chưa cao; nhiều người thiếu hiểu biết về xã hội cũng như các vấn đề chính trị quốc tế và trong nước, về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong khi đó, hiệu quả hoạt động của các công đoàn cơ sở và tổ chức đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, phát huy quyền làm chủ của công nhân, người LĐ chưa được như mong muốn. Công tác tham mưu, phối hợp nắm tình hình để giải quyết các vấn đề bức xúc, phức tạp, nhạy cảm liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân, người LĐ còn những mặt bất cập, hạn chế, chưa kịp thời.

Lợi dụng thực tế đó, các thế lực thù địch, phản động tìm cách tuyên truyền kích động, "khoét sâu" mâu thuẫn giữa công nhân, người LĐ và người sử dụng LĐ về các vấn đề: Tiền lương thấp, giờ làm chưa hợp lý; áp lực công việc và doanh số quá cao; thưởng tết thấp hoặc trừ các khoản phụ cấp một cách vô lý; các quy định cứng nhắc, khắt khe; chất lượng bữa ăn chưa bảo đảm dinh dưỡng; vi phạm các quy định về an toàn LĐ,... Ngoài ra, chúng còn tăng cường xuyên tạc chủ trương, đường lối trong triển khai các chương trình, chính sách phát triển KT-XH của đất nước, của tỉnh. Từ đó, ra sức lôi kéo, kích động công nhân, người LĐ tụ tập đông người, kéo đi khiếu kiện, đình công, lãn công. Không chỉ dừng lại ở một khu công nghiệp, một doanh nghiệp, ở một địa phương, các thế lực thù địch, phản động, chống phá còn tìm cách lan rộng việc đình công, lãn công đòi quyền lợi của người LĐ sang các khu công nghiệp, công ty, xí nghiệp và địa phương khác, làm gia tăng mức độ phức tạp của tình hình, gây mất trật tự công cộng, qua đó, tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ của tỉnh ta, nước ta (trên địa bàn tỉnh cũng đã xuất hiện các vụ việc này tại các khu, cụm công nghiệp: Tân Đức, Tân Tạo (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), Thuận Đạo (huyện Bến Lức), Long Hậu (huyện Cần Giuộc),... Các cơ quan chức năng của tỉnh đã phối hợp xử lý).

Các thế lực thù địch thường tìm cách móc nối với những LĐ đứng ra tổ chức các cuộc đình công, lãn công, nhất là các đối tượng quá khích để tác động, lôi kéo; đồng thời, lợi dụng triệt để Internet, các ứng dụng Zalo, YouTube, Facebook, blog,... xuyên tạc và tập hợp những công nhân, người LĐ thành lập “Công đoàn độc lập Việt Nam” để bảo vệ quyền lợi của người LĐ. Nghe qua có vẻ hợp lý, song, ẩn chứa đằng sau đó là những âm mưu thâm độc, hòng thành lập một “tổ chức chính trị” đối lập chống lại đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiến tới xóa bỏ công đoàn cơ sở và cuối cùng là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Qua nghiên cứu các cuộc đình công tại các địa phương trên toàn quốc cho thấy, nhiều cuộc đình công diễn ra không theo quy định của pháp luật. Một số người LĐ tham gia đình công bị kẻ xấu lợi dụng, kích động dẫn đến có hành vi quá khích vi phạm pháp luật; chống người thi hành công vụ, đập phá, hủy hoại tài sản của doanh nghiệp, làm ngưng trệ hoạt động sản xuất, kinh doanh, gây thiệt hại không nhỏ cho doanh nghiệp; gây mất trật tự công cộng, tạo bất ổn trong xã hội.

Tăng cường đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc

Thời gian tới, dự báo, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tiếp tục áp dụng những chiêu trò lợi dụng mâu thuẫn trong quan hệ LĐ để chống phá Đảng và Nhà nước. Trước tình hình trên, hệ thống thông tin, truyền thông, các binh chủng tuyên truyền cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, hiểu biết về pháp luật cho người LĐ và người sử dụng LĐ. Tổ chức Công đoàn các cấp cần chú ý nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, người LĐ để họ hiểu rõ về vị trí, vai trò, chức năng của Công đoàn Việt Nam. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân cần tỉnh táo, nâng cao tinh thần cảnh giác, nhận thức đúng để không bị các thế lực thù địch lôi kéo, kích động, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, trong đó, có quyền đình công, quyền khiếu nại, tố cáo, quyền tự do ngôn luận,... nhằm mục đích chống phá.

Quan tâm hơn nữa việc cập nhật, thông tin đến người LĐ về các phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề liên quan đến người LĐ để chống phá Đảng, Nhà nước. Vấn đề này cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, lâu dài nhằm giúp cán bộ, đảng viên và người dân nâng cao nhận thức, hiểu rõ về những âm mưu, phương thức, thủ đoạn xảo quyệt của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, từ đó, nâng cao khả năng “tự miễn dịch”. Tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người LĐ để đề xuất với các cơ quan chức năng, chủ doanh nghiệp, người sử dụng LĐ giải quyết thỏa đáng trên cơ sở đối thoại, lắng nghe ý kiến của công nhân, người LĐ.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, tác nghiệp và các sản phẩm báo chí, truyền thông, nâng cao tính giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, tự hào dân tộc và nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ của người LĐ đối với doanh nghiệp, cộng đồng, xã hội. Đây chính là sức mạnh nội sinh giúp người LĐ chuyển hóa thành hành động cụ thể, thiết thực, vượt qua mọi khó khăn để chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch./.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Chia sẻ bài viết