Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Đảng đã cho ta mùa xuân

Cứ mỗi độ xuân về, bài hát Đảng cho ta mùa xuân của nhạc sĩ Phạm Tuyên với giai điệu valse tươi vui, ca từ chân phương, thay tiếng nói từ trái tim của mọi người con đất Việt thấm đẫm dòng máu Lạc Hồng yêu nước càng làm chúng ta thêm vững tin vào Đảng, yêu cuộc sống hơn.

85 năm với chiều dài lịch sử ấy, Đảng đã trải qua biết bao khó khăn, thử thách nhưng với bản lĩnh vững vàng, tầm nhìn thời đại đã đưa dân tộc đi đến mùa xuân hạnh phúc, đất nước ngày càng cường thịnh. Đảng đã khơi dậy sức mạnh trí tuệ, ý chí độc lập, tự cường, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc tạo nên sức mạnh vô địch, đạp bằng mọi khó khăn, thách thức để đem vinh quang, thắng lợi về cho quốc gia, dân tộc.

Đảng ta 15 tuổi đã tạo nên cuộc Cách mạng Tháng Tám long trời! 9 năm làm nên một Điện Biên Phủ lẫy lừng! 21 năm đánh Mỹ trường kỳ đã tạo nên Đại thắng xuân 1975! Gần 30 năm đổi mới với những thành tựu đạt được, Đảng ta đã đẩy lùi, xua đi đói nghèo, bệnh tật, thất học, lạc hậu, đưa dân tộc tiến vào thời kỳ mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, sánh vai năm châu, bốn biển,... Vượt qua thách thức, vận nước đang mở ra cho dân tộc Việt Nam.

Mùa xuân đã và đang thực sự về trên quê hương thanh bình của chúng ta. Đảng còn nhiều việc phải làm, phải chỉnh đốn để ý Đảng, lòng dân là một, trở thành sức mạnh, sung lực mới cho sự phát triển bền vững. Năm Ất Mùi 2015 này, diễn ra đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII với tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, Đảng ta tiếp tục đem đến những mùa xuân thanh bình, hạnh phúc cho quốc gia, dân tộc.

Anh Huy

Chia sẻ bài viết