Tiếng Việt | English

22/10/2020 - 14:25

Đến cuối nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu toàn tỉnh Long An đạt 316 hợp tác xã

Trong 2 ngày 21 và 22/10, tại Hội trường Thống Nhất, Liên minh Hợp tác xã (LMHTX) tỉnh Long An tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự Đại hội có UV.BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều; Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Cảnh; Phó Chủ tịch LMHTX Việt Nam - Nguyễn Mạnh Cường cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành và đại biểu đại diện cho các HTX, Quỹ Tín dụng nhân dân thành viên trên địa bàn tỉnh.

Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Long An khóa V ra mắt tại Đại hội
Trong những năm qua, khu vực kinh tế tập thể (KTTT), HTX trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị cơ sở và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của nhiều địa phương.

Đến nay, toàn tỉnh có 225 HTX với 41.463 thành viên, trong đó có 197 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; 5 HTX hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; 3 HTX xây dựng; 22 HTX vận tải; 3 HTX thương mại - dịch vụ; 3 HTX hoạt động trong lĩnh vực khác và 19 Quỹ Tín dụng nhân dân.

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ vừa qua, tình hình KTTT, HTX có những bước phát triển mới; các HTX tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, đổi mới trang thiết bị, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng năng suất lao động. Hoạt động sản xuất các HTX đáp ứng nhu cầu kinh tế, đời sống, xã hội của thành viên, người lao động và cộng đồng dân cư địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới, từng bước khẳng định vị trí, vai trò nền tảng trong bức tranh tổng thể kinh tế chung của tỉnh.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Đại hội

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Cảnh khẳng định: "Nhiều năm qua, mô hình KTTT, HTX có những đóng góp nhất định vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến KTTT, HTX, xem đây là một bộ phận quan trọng trong đường lối, chiến lược phát triển kinh tế của đất nước.

Trong nhiệm kỳ mới, đề nghị LMHTX tỉnh cần tập trung làm tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao; đề ra các biện pháp để hiện thực hóa các mục tiêu giai đoạn 2020 - 2025; tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển KTTT, HTX; đẩy mạnh xây dựng LMHTX tỉnh vững mạnh, thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thành viên và tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, hướng mọi hoạt động và nguồn lực cho sự phát triển của KTTT, HTX,... 

LMHTX tỉnh phải là cầu nối giữa khu vực KTTT, HTX và các cơ quan chức năng, UBND tỉnh. Phát triển các HTX không chạy theo số lượng mà chú trọng phát triển các HTX hoạt động có hiệu quả khai thác được tiềm năng và thế mạnh của tỉnh,...".

Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh - Lê Thị Cẩm Tú trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể

Với khẩu hiệu "Hợp tác - Đổi mới - Phát triển - Hiệu quả", Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội V (nhiệm kỳ 2020 - 2025) LMHTX tỉnh gồm một số chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể, trong đó tập trung vào những chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng: Mỗi năm thành lập mới chú trọng chất lượng và hoạt động bền vững, không chạy theo số lượng; Đến cuối nhiệm kỳ phấn đấu toàn tỉnh đạt 316 HTX; Phấn đấu trong nhiệm kỳ thành lập được 1 Liên hiệp HTX; Thực hiện mỗi năm 20 lượt tin, bài về KTTT, HTX trên các cơ quan thông tấn, báo chí, thường xuyên mở các lớp tuyên truyền đến các xã, phường, thị trấn, thành phố.

Mỗi năm, tổ chức ít nhất 3 lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho cán bộ quản lý, người lao động, thành viên HTX để nâng cao kiến thức về KTTT cho cán bộ quản lý HTX, cán bộ chuyên trách về KTTT.

Đồng thời, đến năm 2025, quy mô vốn của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX đạt 40 tỉ đồng, hỗ trợ trên 130 lượt thành viên vay vốn; Tiếp tục thực hiện công tác xây dựng 16 HTX điểm và 4 HTX điển hình của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo giúp các HTX hoạt động hiệu quả, tạo lập phát triển sản phẩm thế mạnh của địa phương;...

Tại Đại hội, 4 tập thể và 6 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua phát triển KTTT giai đoạn 2013-2020./.

Song Hồng                 

Chia sẻ bài viết